CĐCS Công ty CP Dịch vụ môi trường và Quản lý Đô thị Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu CĐCS lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2017 - 09:02

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng ngày 10/8/2017 CĐCS Công ty CP Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022.


      Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang là doanh nghiệp chuyển đổi cổ phần hóa từ Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang. Trải qua các giai đoạn phát triển, hiện tại Công ty đăng ký hoạt động 26 ngành nghề sản xuất, kinh doanh, trong đó ngành nghề chủ lực là: Thu gom, xử lý rác thải, nước thải, nạo vét hệ thống thoát nước; vận tải; chăm sóc cây xanh và duy trì cảnh quan; quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng; duy tu bảo dưỡng đường bộ, cọc tiêu biển báo; vệ sinh nhà cửa và các công trình khác... Tổng số CNVCLĐ Công ty hiện có 395 người, trong đó nữ 263 người (chiếm 67%).
      Đội ngũ CNVCLĐ trong Công ty cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của Công ty đề ra; tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; chủ động học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham ra các phong trào thi đua do CĐCS và Công ty phát động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


       Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-LĐLĐ ngày 03/7/2017 của LĐLĐ thành phố về tổ chức Đại hội CĐCS và Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ IX tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Sáng ngày 10/8/2017 CĐCS Công ty CP Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thị Hương, Thành uỷ viên, Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố; đồng chí Phạm Văn Sơn, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố; đồng chí Nguyễn Xuân Tài, Thành uỷ viên, Uỷ viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị; dự Đại hội có 100 đoàn viên công đoàn tiêu biểu, đại diện cho 395 đoàn viên công đoàn Công ty.


      Đại hội diễn ra trong không khí cả nước đang có nhiều hoạt động chào mừng, kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây cũng là năm thứ ba cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ trong Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời Công ty cũng vừa trải qua ba năm chuyển đổi mô hình hoạt động từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang Công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối và bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2021.


       Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017- 2022, xây dựng CĐCS Công ty ngày một vững mạnh.
       Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS khoá IX, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Vũ Hương Giang và đồng chí Trần Thu Hạnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch, bầu Uỷ ban kiểm tra và chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra CĐCS khoá IX, nhiệm kỳ 2017-2022.


Vũ Hương Giang
Công ty CP Dịch vụ môi trường và QLĐT Tuyên Quang

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.470 views

Xem tin theo ngày:   / /