LĐLĐ huyện Sơn Dương: Cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 5 năm 2021 - 15:17

Cỡ chữ: A+ A-


        Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên tuyên truyền về ngày bầu cử, quyền lợi, trách nhiệm của cử tri khi tham gia bầu cử, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cử tri khối CNVCLĐ. LĐLĐ huyện Sơn Dương tuyên truyền, động viên đoàn viên, CNVCLĐ tích cực, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ do Uỷ ban bầu cử các cấp phân công. Toàn huyện có 357 cán bộ, đoàn viên Công đoàn trực tiếp tham gia các Tổ giúp việc cho Uỷ ban bầu cử cấp huyện và cấp xã; kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ 344 khu vực bỏ phiếu trong toàn huyện chuẩn bị chu đáo các điều kiện sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021.

 

 

Hướng dẫn cử tri nghiên cứu tiểu sử các Ứng cử viên tại UBND xã Sơn Nam

 

 

 

Hoàn thiện việc trang trí, bố trí khu vực bỏ phiếu chuẩn bị cho cầu truyền hình trực tiếp ngày 23/5/2021 tại Đình Tân Trào, xã Tân Trào

 Ma Thị Thu Loan
Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn Dương


 


Tổng số: 417 | Trang: 1 trên tổng số 42 trang  

Xem tin theo ngày:   / /