Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI thành công tốt đẹp

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2018 - 16:40

Cỡ chữ: A+ A-

Trong 2 ngày (24 và 25/5/2018), Liên đoàn Lao động tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kì 2018 - 2023.


     Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Cơ.

 


     Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp; các huyện uỷ, thành uỷ; UBND huyện, thành phố; lãnh đạo các công đoàn cơ sở thuộc công đoàn ngành trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Đoàn đại biểu LĐLĐ các tỉnh: Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Yên Bái, Phú Thọ, Hoà Bình; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XV đã nghỉ hưu và chuyển công tác; các đồng chí Ủy viên, Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khoá XV. Dự Đại hội có 250 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 40.000 doàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội


     Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, bên cạnh những thuận lợi, cũng có không ít khó khăn tác động đến tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh, song được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh, hoạt động của các cấp công đoàn đã đạt được nhiều kết quả và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV đề ra. Hoạt động của các cấp công đoàn đã bám sát chương trình, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị và hướng về cơ sở, tập trung đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ. Những kết quả trên đã khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
     Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các mục tiêu trong 5 năm (2018 - 2023). Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao với phương châm hành động: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” với mục tiêu, phương hướng chung: "Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; lấy nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động; phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ tỉnh Tuyên Quang phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc".

     Đại hội đã quyết nghị 3 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: Nâng cao hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Thiết thực chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động; Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công đoàn trong tình hình mới.
    Đại hội đã thông qua 7 chỉ tiêu chủ yếu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn và 4 chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện
     Với những kết quả đã đạt được, trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen... Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả LĐLĐ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Tuyên Quang nhiệm kỳ 2018 - 2023.

     Tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, LĐLĐ tỉnh vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì "Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu Cụm thi đua các Liên đoàn Lao động tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc năm 2017"; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Cờ thêu dòng chữ "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển". Nhân dịp Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân "Đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2012 - 2017)".

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ thi đua của Chính phủ cho LĐLĐ tỉnh

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  tặng Cờ thêu dòng chữ "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển"

  
     Đại hội đã bầu 34 đồng chí tham gia Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 11 đồng chí tham gia Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XV được bầu giữ chức vụ Chủ tịch; đồng chí Đỗ Văn Ngọc và đồng chí Nông Minh Hiền, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XV được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVI. Ban Chấp hành bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí, đồng chí Lê Đình Tri được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XVI.

      Đại hội cũng đã bầu 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

 

Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

 

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII


 

Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.341 views


Tổng số: 527 | Trang: 1 trên tổng số 53 trang  

Xem tin theo ngày:   / /