02 năm thực hiện Đề án" “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020"

Thứ Hai, ngày 27 tháng 8 năm 2018 - 16:37

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 13 tháng 02 năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 231/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020"


      Nhằm cụ thể hoá việc thực hiện Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 13/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân, lao động (CNLĐ) tại các doanh nghiệp đến năm 2020", Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 532/UBND-VX ngày 16/3/20158 giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quyết định 231 và bố trí ngân sách để hỗ trợ cho các hoạt động của Đề án tại tỉnh theo đúng quy định đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình của tỉnh.
      Với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đoàn viên, CNLĐ các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án tới các cấp công đoàn trong tỉnh.

 

 Tuyên truyền Pháp luật Công đoàn trong CNLĐ Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang

 
      02 năm (2017,2018), từ nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh thực hiện Đề án, Liên đoàn Lao động tỉnh đã cấp phát được trên 5.000 tài liệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền; tổ chức được 16 hội nghị tuyên truyền cho 1.760 CNLĐ thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chính sách pháp luật của Nhà nước như: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, các quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Giao thông đường bộ, Luật Dân số, tuyên truyền kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, hôn nhân và gia đình…

 

 Tuyên truyền pháp luật BHXH, BHYT trong CNLĐ huyện Hàm Yên

 
      Có thể khẳng định, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động trong doanh nghiệp là rất cần thiết và quan trọng, qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, giúp công nhân lao động và tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. Từ đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là công nhân lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

    Tuyên truyền Luật Phòng, chống ma tuý trong CNLĐ huyện Chiêm Hoá


     
Với vai trò, trách nhiệm của mình, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho CNLĐ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thực hiện có hiệu quả Đề án 231, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước".


 Phạm Phương Thảo
Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.597 views

Xem tin theo ngày:   / /