Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018 của Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Thứ Tư, ngày 23 tháng 1 năm 2019 - 11:17

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 22/01/2019, Khối thi đua gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (cơ quan thường trực khối thi đua) và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và ký giao ước thi đua năm 2019.


      Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Vương Kim Việt, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Thành phần dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, Trưởng, Phó các Ban, Văn phòng thuộc các cơ quan trong Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

 


       Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp, năm 2018 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã phát động, triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân; nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động được đẩy mạnh thực hiện như: Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã mang lại hiệu quả thiết thực; công tác giám sát, phản biện xã hội có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung và cách thức thực hiện, hiệu quả được nâng lên. Công tác thi đua, khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định. Các hoạt động cụ thể, thiết thực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2018.
       Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và đề ra những giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm các cơ quan, đơn vị trong Khối cần phối hợp thực hiện trong năm 2019.
      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Kim Việt, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã ghi nhận kết quả đạt được trong việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua của Khối; đồng thời đề nghị Khối cần kịp thời khắc phục những mặt hạn chế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm 2019.
     Tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã ký giao ước thi đua năm 2019 với các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chung của Khối thi đua trong năm 2019; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới và mô hình hoạt động hiệu quả trong các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Phấn đấu xây dựng các cơ quan, đơn vị trong Khối vững mạnh, đạt chuẩn văn hóa; 95% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ký giao ước thi đua năm 2019


     Hội nghị đã bầu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là Cơ quan Thường trực Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019.
     Cùng ngày, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức giao lưu thể thao với các môn: cầu lông (đôi nam, đôi nữ), bóng bàn (đơn nam, đơn nữ) và cờ tướng (đơn nam); trao giải (Nhất, Nhì, Ba) cho các vận động viên xuất sắc; các vận động viên của LĐLĐ tỉnh đạt giải Nhất môn cầu lông (đôi nam), giải Nhất và giải Ba môn bóng bàn (đơn nữ).

 

Đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giải Nhất cho các vận động viên

 

 

 

 


Mai Lan
Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

 

Xem tin theo ngày:   / /