Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2019

Thứ Hai, ngày 28 tháng 1 năm 2019 - 08:30

Cỡ chữ: A+ A-

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ quy định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 25/01/2019, Thủ trưởng cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019.


       

 

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 của Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Nội dung sửa đổi Quy chế làm việc của Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh; Đề án thực hiện khoán kinh phí chi hành chính của Liên đoàn Lao động tỉnh; Báo cáo công khai tài chính của Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh và CĐCS năm 2018; Quy định về thu, chi quản lý Quỹ khuyến học của công đoàn cơ sở.

 

 

Phát động thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động và đoàn viên công đoàn của Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Thủ trưởng Cơ quan kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và đoàn viên công đoàn của Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình công tác của tổ chức Công đoàn trong năm 2019, thiết thực lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Hưởng ứng phát động thi đua của Thủ trưởng cơ quan, các tập thể, cá nhân cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đã đăng ký thi đua với các chỉ tiêu cụ thể. Nhân dịp Hội nghị, Công đoàn cơ sở cơ quan đã trao Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh cho đồng chí Hoàng Hải Yến và đồng chí Triệu Thị Hạnh.

 

 

 

 

Vũ Dung (Văn phòng LĐLĐ tỉnh)

 

Xem tin theo ngày:   / /