Phương thức mới thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất - kinh doanh

Thứ Tư, ngày 13 tháng 2 năm 2019 - 15:31

Cỡ chữ: A+ A-


       Từ khi Nghị định 191/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về tài chính công đoàn có hiệu lực đến nay, công tác thu kinh phí công đoàn (KPCĐ) tại các doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ thất thu KPCĐ của các doanh nghiệp đã có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, công tác theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp đóng KPCĐ vẫn còn nhiều hạn chế; nguồn kinh phí đáp ứng cho hoạt động tại CĐCS chưa kịp thời... Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký kết Quy chế phối hợp số 480/QCPH-TLĐ-VIETINBANK với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank); trong đó chọn VietinBank là đối tác phối hợp thực hiện phương thức mới trong việc thu KPCĐ khu vực SXKD- đó là thu qua tài khoản tập trung của Tổng Liên đoàn tại VietinBank.
      Theo phương thức mới trên, VietinBank sẽ cung cấp phần mềm quản lý thu KPCĐ cho tổ chức công đoàn. Với phần mềm này, khi doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng phải đóng KPCĐ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Tổng Liên đoàn tại VietinBank thì chậm nhất là sau 24 giờ, hệ thống phần mềm đó sẽ tự động thực hiện cấp trả KPCĐ về tài khoản của CĐCS (năm 2018 là 68%, năm 2019 là 69%), phần KPCĐ còn lại sẽ chuyển về các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Như vậy, phương thức thu ứng dụng công nghệ thông tin này sẽ giúp cho CĐCS nhận được kinh phí phân phối lại một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất; giúp tổ chức công đoàn theo dõi, quản lý tốt hơn việc thu KPCĐ. Toàn bộ các dữ liệu liên quan đến việc thực hiện đóng KPCĐ đều được cập nhật trên hệ thống, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, giám sát, đôn đốc của công đoàn cấp trên, góp phần hạn chế thất thu cũng như trục lợi từ việc chậm đóng KPCĐ. Phương thức thu KPCĐ này cũng không ảnh hưởng đến chi phí của đối tượng đóng KPCĐ, không yêu cầu đối tượng đóng kinh phí phải mở tài khoản tại VietinBank.

 

Hội nghị tập huấn về công tác tài chính công đoàn tại LĐLĐ huyện Hàm Yên.


      Để triển khai công tác thu KPCĐ qua tài khoản tập trung tại VietinBank, Tổng Liên đoàn đã ban hành kế hoạch thực hiện, hướng dẫn việc hạch toán kế toán thu KPCĐ khu vực SXKD qua tài khoản tập trung. Từ tháng 11/2017, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt, triển khai các nội dung về thu KPCĐ qua tài khoản tập trung tại VietinBank cho cán bộ chủ chốt công đoàn chuyên trách toàn tỉnh và các chủ tịch CĐCS doanh nghiệp lớn trên địa bàn; phối hợp với Chi nhánh VietinBank Tuyên Quang tạo điều kiện thuận lợi cho các CĐCS trong việc mở tài khoản tại VietinBank. Tuy nhiên, đến thời điểm này, còn có công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa mở tài khoản của cơ quan mình tại VietinBank; số CĐCS doanh nghiệp mở tài khoản tại VietinBank, kê khai dữ liệu để đăng nhập vào phần mềm thu KPCĐ, thực hiện nộp KPCĐ vào tài khoản của Tổng Liên đoàn tại VietinBank đạt tỷ lệ rất thấp so với chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn giao. Nguyên nhân chủ yếu là do các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa tích cực triển khai thực hiện; số CĐCS doanh nghiệp có ít lao động chiếm tỷ lệ cao trong tổng số CĐCS khối doanh nghiệp; trên địa bàn tỉnh hiện còn 02 huyện chưa có Phòng giao dịch của VietinBank (Huyện Na Hang, Lâm Bình).
      Để việc thu KPCĐ khu vực SXKD qua tài khoản tập trung của Tổng Liên đoàn tại VietinBank theo đúng chỉ đạo, trong thời gian tới, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần hoàn thành việc mở tài khoản của cơ quan tại Phòng giao dịch VietinBank địa phương. Tích cực vận động, tuyên truyền các CĐCS và phối hợp với Chi nhánh VietinBank để hướng dẫn, mở tài khoản cho các CĐCS khu vực SXKD thuộc cấp mình quản lý. Trong tháng 01/2019, hoàn thành việc mở tài khoản cho các CĐCS có đóng KPCĐ hoặc có từ 10 đoàn viên trở lên; đối với các CĐCS còn lại, hoàn thành việc mở tài khoản trước ngày 30/6/2019 (riêng LĐLĐ huyện Lâm Bình, Na Hang sẽ mở tài khoản của cơ quan, của các CĐCS doanh nghiệp trực thuộc tại Phòng Giao dịch VietinBank Chiêm Hóa). Tiến hành nhập danh sách các doanh nghiệp, các CĐCS khu vực SXKD theo mẫu quy định để kê khai dữ liệu đăng nhập vào phần mềm thu KPCĐ tại VietinBank. Thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp có CĐCS trực thuộc đã mở tài khoản tại VietinBank đóng KPCĐ năm 2019 vào tài khoản tập trung của Tổng Liên đoàn tại VietinBank. Kết quả thực hiện những nhiệm vụ nêu trên sẽ là một trong những tiêu chí để Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật tập thể, cá nhân trong hệ thống công đoàn tỉnh hằng năm.

 


Nguyễn Văn Quang
Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

 

Xem tin theo ngày:   / /