Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp nhận Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thứ Tư, ngày 9 tháng 6 năm 2021 - 16:45

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 08/6/2021, tại Hội trường UBND tỉnh Tuyên Quang, Văn phòng Quốc hội và UBND tỉnh đã tổ chức Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh Tuyên Quang quản lý và chuyển giao CĐCS Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang từ Công đoàn Văn phòng Quốc hội về Công đoàn Viên chức tỉnh quản lý.


     Dự Lễ chuyển giao có các đồng chí: Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trần Quốc Nam, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Văn phòng Quốc hội; Lò Thị Việt Hà, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Quốc hội; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh và cán bộ, đoàn viên, người lao động Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
     Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; công bố Quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về điều động công chức, lao động hợp đồng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang. Lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND tỉnh về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND dân tỉnh Tuyên Quang; Quyết định của UBND tỉnh về việc tiếp nhận công chức, lao động hợp đồng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 


     Theo đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh.
      Tại buổi lễ, đồng chí Lò Thị Việt Hà, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội và đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã ký Biên bản chuyển giao CĐCS Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang (với 09 đoàn viên công đoàn) từ Công đoàn Văn phòng Quốc hội về Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang quản lý, kể từ ngày 15/6/2021. Như vậy, đến này Công đoàn Viên chức tỉnh có 59 CĐCS trực thuộc, với tổng số 3.460 đoàn viên Công đoàn.

 


Nguyễn Ngọc Điệp
Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

 


Tổng số: 58 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  

Xem tin theo ngày:   / /