Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 31 của Chính phủ

Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019 - 09:18

Cỡ chữ: A+ A-

Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp (gọi tắt là Đề án 31) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện từ năm 2009. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 31 các giai đoạn: 2009-2012; 2013-2016; 2018- 2021. Trong đó, LĐLĐ tỉnh được giao thực hiện Tiểu Đề án 3 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và pháp luật có liên quan đến người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài".


      Mục tiêu chung của Đề án 31 của tỉnh là tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hoà tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật cho cán bộ tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các luật khá có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

 

Phát tài liệu cho CNLĐ trong hội nghị tuyên truyền tại Công ty May Tuyên Quang


      Trong những năm qua, trên cơ sở nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, LĐLĐ tỉnh đã triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNLĐ các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, linh hoạt phối hợp với các ngành liên quan để vừa triển khai, thực hiện được nội dung của Đề án, vừa đảm bảo chức năng hoạt động của tổ chức công đoàn. Các cấp công đoàn đã tích cực tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho cán bộ CĐCS, CNLĐ được tham gia các cuộc tuyên truyền do LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức; hỗ trợ cấp phát tờ gấp tuyên truyền đến CNLĐ. Nội dung các cuộc tuyên truyền tại doanh nghiệp được chuẩn bị chu đáo, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng kết hợp giữa thuyết trình với tuyên truyền trực quan thông qua các slide, video, hình ảnh… đã nhận được sự ủng hộ từ người sử dụng lao động, thu hút CNLĐ tự giác tham gia, góp phần nâng cao chất lượng các cuộc tuyên truyền tại các doanh nghiệp. Năm 2018, từ nguồn kinh phí của Đề án, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền cho trên 600 CNLĐ tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước với các nội dung tuyên truyền như: Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An ninh mạng.... trang cấp 1.281 tờ báo Lao động hằng ngày (tháng 11, 12/2018) cho 21 doanh nghiệp có đông lao động để CNLĐ đọc và tìm hiểu; xây dựng chuyên trang "Tư vấn pháp luật" trên website Công đoàn Tuyên Quang…

 

 

  Lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Nữ công kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Báo Lao động tại Công ty TNHH Gang thép TQ;  tuyên truyền tại  Công ty  TNHH Woodland  Tuyên Quang

 

      Năm 2019, tiếp tục thực hiện Tiểu Đề án 3, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong đó tập trung vào các nội dung: tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và pháp luật có liên quan cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài"; trang cấp Báo Lao động hằng ngày cho 21 doanh nghiệp có đông lao động; tiếp tục vận hành trang "Tư vấn pháp luật" trên website Công đoàn Tuyên Quang, tiếp nhận và trả lời những câu hỏi của CNVCLĐ, xây dựng các tình huống pháp luật có liên quan trực tiếp đến người lao động và thường xảy ra trong các mối quan hệ lao động…và LĐLĐ tỉnh xác định cần làm tốt những nội dung sau: phối hợp với các cơ quan, các ngành liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CNLĐ;

     Phát huy tốt vai trò của công đoàn cơ sở trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn để người lao động tự nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

      Không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp trong hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn làm báo cáo viên các cấp; nâng cao năng lực nắm và hiểu đối tượng, xử lý thông tin phù hợp với đối tượng. Kết hợp lý luận với thực tiễn thi hành pháp luật thông qua việc xử lý tình huống, cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để người lao động tiếp thu một cách nhanh nhất. Trú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở theo hướng đào tạo kỹ năng và phương pháp hoạt động thực tế, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở và đối tượng tuyên truyền.
     Chọn lọc nội dung phù hợp với nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của từng đối tượng người lao động; phát huy có hiệu quả lợi thế của từng loại hình tuyên truyền, đẩy mạnh các phương thức tuyên truyền có tác động nhanh, sức lan toả rộng đến đông đảo người lao động.


Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
 

 


Tổng số: 65 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang  

Xem tin theo ngày:   / /