Công đoàn ngành Giáo dục ký Quy chế phối hợp công tác với LĐLĐ các huyện, thành phố

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2019 - 08:36

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng ngày 02/4/2019, Công đoàn ngành Giáo dục đã ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018-2023 với Liên đoàn Lao động 7 huyện, thành phố.


      Dự buổi ký Quy chế phối hợp có các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban Liên đoàn Lao động tỉnh.
      Việc xây dựng và ký Quy chế phối hợp giữa Công đoàn ngành Giáo dục và LĐLĐ các huyện, thành phố được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, thống nhất trong phối hợp chỉ đạo hoạt động của CĐCS trường học đảm bảo đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành địa phương, của LĐLĐ huyện, thành phố theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, phù hợp với đặc điểm của ngành Giáo dục - Đào tạo và tình hình thực tế của các huyện, thành phố.

 


     Việc thực hiện Quy chế phối hợp còn nhằm hạn chế sự chồng chéo hoặc bỏ sót công việc trong chỉ đạo của hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho các CĐCS trường học hoạt động hiệu quả; phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo và ngành Giáo dục tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng về công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.
       Quy chế bao gồm 4 chương, 10 điều quy định cụ thể các chuyên đề hoạt động Công đoàn như: Công tác tuyên truyền giáo dục; công tác tham gia quản lý; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động; tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác kiểm tra; công tác thông tin hai chiều... định kỳ có sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai hoạt động.

 


Nguyễn Thị Uyên
Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục


Tổng số: 170 | Trang: 1 trên tổng số 17 trang  

Xem tin theo ngày:   / /