LĐLĐ huyện Chiêm Hóa vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019 - 11:09

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 16/6/2019, Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện huyện Chiêm Hóa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè năm 2019”.


     

 

 

 

      LĐLĐ huyện Chiêm Hóa chỉ đạo các CĐCS tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu về truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta với tinh thần tương thân, tương ái; khẳng định nghĩa cử cao đẹp của hiến máu tình nguyện với tinh thần “Mỗi giọt máu một tấm lòng”, “Trái tim khỏe - Hiến máu cứu người”; tuyên truyền hiến máu tình nguyện là việc làm nhân đạo, không ảnh hưởng sức khỏe người hiến máu. Các CĐCS trên địa bàn huyện đã vận động 110 đoàn viên tham gia sang lọc máu, kết quả 70 đoàn viên đủ điều kiện tham gia hiến máu. Việc tuyên truyền vận động đoàn viên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động hằng năm của tổ chức công đoàn cùng với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện, góp phần vào thành công của Ngày hội hiến máu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.


  
Đào Luyên
LĐLĐ huyện Chiêm Hóa

 

Xem tin theo ngày:   / /