Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thứ Tư, ngày 3 tháng 7 năm 2019 - 16:54

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng ngày 02/7/2019, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Sơn Dương đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5 để sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


      Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Uỷ viên Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện khóa VIII; phóng viên Đài truyền thanh - Truyền hình huyện đến dự và đưa tin về Hội nghị.

      Hội nghị đã nghe và thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Liên đoàn Lao động huyện; thảo luận, thông qua Kế hoạch, Chương trình tổ chức Gặp mặt các thế hệ cán bộ công đoàn và biểu dương cán bộ CĐCS tiêu biểu, xuất sắc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Hội nghị cũng đã triển khai công tác giới thiệu nhân sự để chuẩn bị cho việc kiện toàn tổ chức, bầu bổ sung 02 Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa VIII (đang khuyết) theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

 

 


      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh đã biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của Liên đoàn Lao động huyện trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; đồng chí đã chỉ đạo định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 Liên đoàn Lao động huyện cần tập trung thực hiện, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019). Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện đã thống nhất cao về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị.      

      Thay mặt Ban Thường vụ và Thường trực Liên đoàn Lao động huyện, đồng chí Ma Thị Thu Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 mà Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện đã đề ra.

 


Lê Thị Tuyết
LĐLĐ huyện Sơn Dương

 

Xem tin theo ngày:   / /