Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh ký kết Chương trình phối hợp

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 7 năm 2019 - 07:48

Cỡ chữ: A+ A-

Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự giai đoạn 2019 - 2023.


      Chương trình phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực phối hợp giữa lực lượng Công an và các cấp Công đoàn trong tỉnh trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự theo quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp số 03/QCPH-BCA-TLĐLĐVN giữa Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự giữa lực lượng Công an và các cấp Công đoàn.
      Chương trình phối hợp có 7 nội dung: Trao đổi thông tin, dữ liệu về tình hình an ninh trật tự, tình hình đoàn viên, người lao động; Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự và quản lý đoàn viên, người lao động; Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn; Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Quản lý lao động, cán bộ Công đoàn đi công tác, học tập ở nước ngoài; Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ; Xây dựng, nâng cao uy tín, vị thế của lực lượng Công an và tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.
      Hai bên cũng thống nhất, thời gian tới sẽ triển khai Chương trình phối hợp tới các đơn vị, địa phương và các cấp Công đoàn trong tỉnh; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp; xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; triển khai nhiều hoạt động góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, chiến sỹ và đoàn viên, CNVCLĐ...

 

Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
 


Tổng số: 567 | Trang: 1 trên tổng số 57 trang  

Xem tin theo ngày:   / /