Công nhân, viên chức, lao động đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh

Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019 - 08:32

Cỡ chữ: A+ A-

Trích bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì của LĐLĐ tỉnh (Ngày 17-7-2019)


Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ kỷ niệm


     Trong không khí thi đua sôi nổi cả nước hướng tới kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do LĐLĐ tỉnh tổ chức. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tôi gửi lời chúc tới các đồng chí đại biểu và toàn thể cán bộ, CNVCLĐ tỉnh nhà dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi Lễ thành công tốt đẹp!
     Truyền thống lịch sử quý báu của phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam 90 năm qua là động lực vô cùng to lớn đối với phong trào CNVCLĐ tỉnh nhà. Cùng với sự lớn mạnh và phát triển của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn tỉnh Tuyên Quang đã trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, một chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh, nhưng vô cùng vẻ vang. Trải qua các giai đoạn lịch sử, các thế hệ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn tỉnh nhà luôn nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tích, khẳng định được vị trí, vai trò của mình; luôn chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNVCLĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân; phối hợp với chính quyền trong quản lý kinh tế - xã hội..., đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH của tỉnh.
      Từ thực tiễn hoạt động, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định và phát huy; thực sự là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của CNVCLĐ được các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý...
Các cấp Công đoàn và CNVCLĐ đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đề ra; kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá cao...; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, công tác cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc, xã hội ổn định, nhân dân đồng thuận, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng lên, hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc…
Đất nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng; cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức; ở trong nước, các thế lực thù địch có thể tìm mọi cách để lợi dụng, lôi kéo, kích động người lao động đình công, gây mất trật tự, an toàn xã hội... Đối với tỉnh ta, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn khó khăn; các doanh nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ, sử dụng ít lao động, hiệu quả kinh doanh hạn chế, khả năng cạnh tranh thấp; mặt khác, số lượng, chất lượng đội ngũ CNVCLĐ tuy đã được nâng lên, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế... Do đó, đòi hỏi tổ chức Công đoàn cần phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới như sau:
      Một là, Các cấp Công đoàn cần tích cực tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến đoàn viên, CNVCLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động. Các chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; về xây dựng Đảng; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác.
      Hai là, Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Công đoàn, đặc biệt quan tâm xây dựng công đoàn cơ sở đủ mạnh, chăm lo bảo vệ quyền lợi, định hướng tư tưởng cho người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, hướng trọng tâm vào phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo".
      Ba là, Quan tâm, củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thật sự đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ và lợi ích của công nhân, lao động. Chú trọng phát triển đoàn viên, bồi dưỡng đội ngũ công nhân, nhất là công nhân trẻ có học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, xứng đáng là giai cấp tiên phong thực hiện đường lối đổi mới.
      Bốn là, Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, chú trọng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có đảng viên, tổ chức Đảng; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; gương mẫu thực hiện dân chủ ở cơ sở; cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.
     Năm là, Thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động. Nhất là các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe và môi trường lao động. Nắm chắc tình hình lao động, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn, người lao động, nhằm động viên, phản ánh kịp thời với cấp uỷ, chính quyền để có biện pháp giải quyết; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CNVCLĐ.
      Kết quả đạt được của tổ chức Công đoàn và người lao động tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua đáng tự hào, trọng trách và nhiệm vụ thời gian tới cũng rất khó khăn song Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống quê hương cách mạng, với sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng sự nỗ lực vươn lên không ngừng của đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ, nhất định LĐLĐ tỉnh nhà sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn để thu được nhiều thành tựu rực rỡ hơn nữa, góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, xứng đáng với vị thế Thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến.
 


Tổng số: 539 | Trang: 1 trên tổng số 54 trang  

Xem tin theo ngày:   / /