LĐLĐ thành phố Tuyên Quang tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019 - 16:02

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công đoàn trong tình hình mới của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh (khóa XVI) và Quyết định số 1293-QĐ/TU ngày 16/10/2019 của Thành uỷ Tuyên Quang về việc mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019. Trong 3 ngày (từ ngày 05 đến 07/11/2019), LĐLĐ thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác công đoàn cho trên 500 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành của 140 CĐCS trực thuộc.


      Dự và trực tiếp triển khai các nội dung tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố.
      Nội dung tập huấn bao gồm: Một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở hằng năm theo Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 07/10/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; công tác tài chính công đoàn và công tác kiểm tra công đoàn. Đây là những nội dung quan trọng, cần thiết đối với cán bộ CĐCS trong tình hình hiện nay.

 

 

      Tại Lớp tập huấn, đồng chí Phạm Thị Hương, Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các CĐCS thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục nắm tình hình lao động, việc làm, thu nhập của CNVCLĐ; đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính” trong đoàn viên, CNVCLĐ; tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chào mừng các ngày lễ lớn cuối năm 2019; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức CĐCS ngày càng vững mạnh; làm tốt công tác tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2019; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác công đoàn năm 2020.

Phạm Văn Sơn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.143 views


Tổng số: 47 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Xem tin theo ngày:   / /