Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 6 năm 2021 - 14:24

Cỡ chữ: A+ A-


      Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tích cực, chủ động của Ủy ban bầu cử các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể, tinh thần trách nhiệm của các tổ phụ trách bầu cử và sự ủng hộ của nhân dân, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử.
     Công tác chuẩn bị và lựa chọn giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp đã được làm tốt. Danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử được cung cấp đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch để cử tri có thể nghiên cứu, lựa chọn những người xứng đáng nhất để bầu làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức phù hợp để cử tri và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về quyền, nghĩa vụ tham gia bầu cử để xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được thực hiện tốt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện tốt, bảo đảm cho tất cả cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử an toàn và thuận lợi tại các khu vực bỏ phiếu.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung trao Bằng khen tặng các tập thể


     Cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, toàn thể nhân dân, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân từ khi chuẩn bị cho đến ngày diễn ra cuộc bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,81%. Toàn tỉnh có 107/138 xã, 1.269/1.342 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu. Kết quả bầu cử đạt được mục tiêu, yêu cầu kế hoạch đề ra. Cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ 6/6 đại biểu Quốc hội, 55/55 đại biểu HĐND tỉnh, 237/237 đại biểu HĐND cấp huyện, 2.292/3.029 đại biểu HĐND cấp xã. Không có đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử lại do có dưới 50% tổng số cử tri trong danh sách; không có đơn vị bầu cử vi phạm các quy định bầu cử. Toàn tỉnh có 7 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã phải bầu cử thêm, đã được thực hiện theo đúng quy định. Những người được lựa chọn làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đều là những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

 


Ban Tuyên giáo - Nữ công (sưu tầm)
 

Xem tin theo ngày:   / /