Các hoạt động hướng tới Đại hội thi đua các cấp

Thứ Năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019 - 09:25

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020 - 2025), ngày 12/11/2019, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua tỉnh Tuyên Quang lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X.


      Hội nghị có nhiệm vụ, đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Tuyên Quang từ sau Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2015) đến nay đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới (2021 - 2025). Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo.
      Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đề ra những nội dung tập trung chỉ đạo xuyên suốt từ nay đến Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X như: Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó, cần tập trung tuyên tuyền về Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến, biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn; thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ ở từng đơn vị, địa phương, ngành. Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được qua phong trào thi đua, việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong các cấp công đoàn. Chú trọng việc phát hiện các điển hình tiên tiến là công chức, viên chức không giữ chức vụ quản lý, công nhân lao động trực tiếp sản xuất để biểu dương, tôn vinh kịp thời, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng nhân rộng để các điển hình tiêu biểu được lan tỏa thực sự sâu rộng trong lao động sản xuất và đời sống.
      Các công đoàn cơ sở và công đoàn CTTTCS căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, sáng tạo, phù hợp nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thuộc cấp mình. LĐLĐ tỉnh tổ chức "Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Tuyên Quang lần thứ V, năm 2020", dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2020.


Ban Tuyên giáo - NC LĐLĐ tỉnh
 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.303 views

Xem tin theo ngày:   / /