LĐLĐ tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT.

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2019 - 10:26

Cỡ chữ: A+ A-


      Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; các quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân lao động khối doanh nghiệp, góp phần để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong CNVCLĐ.
    Tháng 11,12/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức 07 hội nghị tuyên truyền về pháp luật cho trên 800 đoàn viên, CNVCLĐ; thực hiện tư vấn pháp luật về lao động và BHXH cho 320 người sử dụng lao động và người lao động các huyện trên địa bàn tỉnh và Khu công nghiệp dịch vụ Long - Bình - An.
      Năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trong tỉnh tiếp tục thực hiện công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, quy chế dân chủ ở cơ sở và công đoàn tại 03 doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp; chủ trì cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, quy chế dân chủ ở cơ sở và công đoàn tại 03 doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp; tham gia Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, BHXH và công đoàn tại 05 doanh nghiệp; tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các huyện Chiêm Hóa, Na Hang, thành phố Tuyên Quang và Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang.

 

CNLĐ Công ty TNHHMSA-YB  tham gia hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

 

Hội nghị tuyên truyền tại Công ty CP Woodland Tuyên Quang


Ban Tuyên giáo - NC LĐLĐ tỉnh

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.041 views

Xem tin theo ngày:   / /