Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 của Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Thứ Ba, ngày 21 tháng 1 năm 2020 - 10:54

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 18/01/2020, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Cơ quan Thường trực Khối thi đua), Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và ký giao ước thi đua năm 2020.


      Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, các đồng chí trưởng, phó các ban, Văn phòng thuộc các cơ quan trong Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh.
 
      Năm 2019, MTTQ và các tổ chức CT - XH tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, 8, 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, 7 Quốc hội khoá XIV và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân như: Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang...; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia... MTTQ và các tổ chức CT - XH còn phối hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: Kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc (17/02/1979-17/02/2019); kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019); Kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam...

      Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương. Cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón Xuân Kỷ Hợi 2019, tham gia Tết trồng cây và các Lễ hội truyền thống; tích cực vận động con, em là thanh niên yên tâm, hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-UBND-UBMTTQ-ĐT giữa UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh về vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức CT - XH tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương gắn với phong trào, cuộc vận động của tổ chức mình, tiêu biểu như cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập Quốc tế”... đã góp phần tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.
      Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được và đề ra những giải pháp để khắc phục hạn chế, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 mà các cơ quan, đơn vị trong Khối cần phối hợp thực hiện.

 


      Tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức CT - XH tỉnh đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2020 với các nội dung: Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT - XH các cấp; Đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, hội, góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân.
      Hội nghị đã bầu Hội Cựu Chiến binh tỉnh là Cơ quan Thường trực Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT - XH năm 2020.
      Cùng ngày, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT - XH tỉnh đã tổ chức giao lưu thể thao với các môn: cầu lông, bóng bàn và cờ tướng; trao giải (Nhất, Nhì, Ba) cho các vận động viên xuất sắc; đôi nữ vận động viên (Vũ Dung - Phương Thu) của LĐLĐ tỉnh đạt giải Ba môn cầu lông.

 

 

 


Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.298 views

Xem tin theo ngày:   / /