Tọa đàm "Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông Công đoàn"

Thứ Tư, ngày 25 tháng 8 năm 2021 - 13:51

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 24/8/2021, LĐLĐ tỉnh tổ chức Tọa đàm "Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông Công đoàn". Chủ trì Tọa đàm có các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh; tham dự Tọa đàm có 45 đồng chí cán bộ Công đoàn chuyên trách toàn tỉnh.


Toàn cảnh buổi Tọa đàm

 

      Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngày 02/10/2020 LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023 đến các cấp công đoàn, tập trung vào 4 kênh truyền thông, trong đó chú trọng kênh truyền thông xã hội (facebook, zalo...). Trong thời gian qua, thông qua mạng xã hội, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã từng bước đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ. Công tác truyền thông và sử dụng các ứng dụng tích cực của internet, mạng xã hội được LĐLĐ tỉnh vận dụng sáng tạo và hiệu quả góp phần truyền tải thông tin và tương tác, chia sẻ các hoạt động công đoàn với đoàn viên, CNVCLĐ. Nội dung tập trung tuyên truyền giúp đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc hơn nữa về Đảng Cộng sản Việt Nam, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về tổ chức Công đoàn, các chính sách pháp luật về lao động, công đoàn; tuyên dương các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất và công tác…

 

Các đại biểu tham luận


       Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác truyền thông Công đoàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: còn có hoạt động tuyên truyền chưa được đổi mới về hình thức nên chưa thu hút được sự tham gia đông đảo của đoàn viên và người lao động; công tác viết tin, bài phản ánh hoạt động của công đoàn cơ sở còn hạn chế; chưa phát huy được vai trò của đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở trong công tác truyền thông...
       Tại bu
ổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm nâng cao chất lượng công tác truyền thông Công đoàn phù hợp điều kiện thực tiễn của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Tuyên Quang như: Tổ chức thông tin phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên kênh truyền thông xã hội (facebook, zalo...); Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị trên kênh truyền thông xã hội; sử dụng hiệu quả kênh truyền thông xã hội để triển khai hoạt động Công đoàn; thực hiện công tác tuyên truyền về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động; chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc thu hút tương tác trên kênh truyền thông xã hội Facebook; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở trong công tác truyền thông...

 


Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
 


Tổng số: 653 | Trang: 1 trên tổng số 66 trang  

Xem tin theo ngày:   / /