Thực hiện hiệu quả mục tiêu "kép"

Thứ Hai, ngày 30 tháng 8 năm 2021 - 09:16

Cỡ chữ: A+ A-

Năm 2021, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy và LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố Tuyên Quang đã tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ "kép", vừa tuyên truyền CNVCLĐ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công đoàn; đặc biệt là việc phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các thành phần kinh tế trên địa bàn duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.


 

     Tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19, LĐLĐ thành phố Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo các CĐCS chủ động phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ để mọi người nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đề xuất người sử dụng lao động trang bị đầy đủ các phương tiện phòng, chống lây nhiễm, thường xuyên vệ sinh môi trường nơi làm việc để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Đồng thời tiếp nhận và tổ chức trao tặng 140 suất quà hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng trị giá 144,5 triệu đồng.

 


      Song song với công tác phòng, chống dịch Covid-19, LĐLĐ thành phố Tuyên Quang đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công đoàn. Đoàn viên, CNVCLĐ luôn tin tưởng vào chủ trương, giải pháp ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước, khắc phục khó khăn, yên tâm lao động, công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đơn vị.
      Để thực hiện nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị; kết quả SXKD của các đơn vị doanh nghiệp năm 2020; bàn các giải pháp, kế hoạch hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2021. Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021, đã có 45 doanh nghiệp tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho 2.653 CNLĐ, không có đơn vị để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ.
Quan tâm, động viên, chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ. Các cấp công đoàn đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà các gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Với chủ đề “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” và phương châm "Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết", các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể: 4.873 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ, tặng quà Tết với tổng số tiền 8,5 tỷ đồng (trong đó các CĐCS chi gần 1,5 tỷ đồng, người sử dụng lao động tại các đơn vị chi gần 7 tỷ đồng). Các CĐCS cũng đã chủ động đề xuất, kiến nghị người sử dụng lao động thanh toán dứt điểm tiền lương, thưởng cuối năm và các chế độ khác đối với người lao động, có biện pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc tại cơ sở nhằm ngăn ngừa xảy ra tranh chấp lao động, đình công trong dịp Tết. Vận động đoàn viên, người lao động đón Tết Tân Sửu vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, trở lại làm việc đúng thời gian quy định.
      Năm 2021 là năm diễn ra sự kiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các CĐCS tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân". Tham gia đoàn giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 15 đơn vị xã, phường do Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Tuyên Quang tổ chức.
      Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm bẳng việc thông qua Hội nghị tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021; rà soát, nắm tình hình tổ chức, lao động, việc làm ở các đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa có tổ chức Công đoàn để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS năm 2021. Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo 6 CĐCS tổ chức kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS; đã kết nạp được 253 đoàn viên mới, vận động thành lập 01 CĐCS nghiệp ngoài nhà nước với 30 đoàn viên.
      Trong thời gian tới, LĐLĐ thành phố tiếp tục làm tốt việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp. Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về: Lao động, Bảo hiểm xã hội, Công đoàn, Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn. Tổ chức tốt việc hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo từ nguồn Quỹ "Mái ấm Công đoàn". Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập 2 CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện mục tiêu "kép" vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Theo đó, LĐLĐ thành phố chỉ đạo các CĐCS xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời bám sát chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện việc nêu gương trong việc tự giác học trước, làm trước của cán bộ công đoàn. Đẩy mạnh phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình mới, yêu cầu mới trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

 


PHẠM THỊ HƯƠNG
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tuyên Quang

Xem tin theo ngày:   / /