Công tác vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2016-2020

Thứ Ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021 - 08:25

Cỡ chữ: A+ A-


Trong những năm qua, cùng với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-UBND-UBMTTQ-ĐT ngày 10/8/2016 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh về "Vận động nhân dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016-2020".

LĐLĐ tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho trên 400.000 lượt CNVCLĐ; triển khai thực hiện có hiệu quả Tiểu Đề án 3 của Chính phủ về "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật Công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài", tổ chức 115 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho gần 10.000 lượt CNLĐ, cấp phát trên 20.000 tài liệu tuyên truyền pháp luật. Tổ chức 5 cuộc thi, hội thi tìm hiểu về chế độ, chính sách, pháp luật và tổ chức Công đoàn thu hút gần 80.000 lượt người tham gia. Đã có 98% đoàn viên, CNVCLĐ được học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì và phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, hằng năm có 95% gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" và 94% đơn vị cơ sở đạt tiêu chuẩn "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".

Các cấp công đoàn đã thực hiện có hiệu quả công tác tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chuyên môn và người sử dụng lao động triển khai việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kết quả có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và trên 80% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động. LĐLĐ tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (CTTTCS) đã phối hợp tổ chức hơn 240 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; qua đó đã phát hiện và yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục kịp thời những sai phạm trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, kiến nghị với các cơ quan chức năng giúp đỡ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; tập trung đẩy mạnh công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT, kết quả có hơn 80% doanh nghiệp đã ký TƯLĐTT. Công tác chăm lo đối với đoàn viên, CNVCLĐ với nhiều hình thức đạt hiệu quả thiết thực, đã hỗ trợ 139 hộ gia đình đoàn viên khó khăn làm nhà, sửa nhà với tổng giá trị hỗ trợ trên 2,7 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà hàng nghìn lượt đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1,65 tỷ đồng.

 

LĐLĐ tỉnh và UBND huyện Yên Sơn khánh thành và trao tặng lớp học mầm non điểm trường Ngòi Nghìn, xã Đạo Viện - Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Các cấp công đoàn tích cực phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm (2016-2020), đã thành lập được 49 CĐCS; kết nạp hơn 3.000 đoàn viên, tỷ lệ thu hút NLĐ vào tổ chức Công đoàn đạt gần 97%; hằng năm có trên 85% số CĐCS đạt vững mạnh, không có CĐCS yếu kém; có trên 90,5% cán bộ Công đoàn có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, 9,5% có trình độ trung cấp; 57,1% trình độ cao cấp và cnhân chính trị, 23,9% trung cấp lý luận, sơ cấp 19%; trên 95% cán bộ CĐCS đã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; đã tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng kết nạp được trên 4.000 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác vận động nữ CNVCLĐ được các cấp công đoàn chú trọng thực hiện; 100% CĐCS đủ điều kiện đã thành lập ban nữ công quần chúng. Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" tiếp tục được nữ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia; bình quân hằng năm có 95% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Phối hợp tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho gần 20.000 lượt chị em.

LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tốt phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", được cụ thể bằng một số phong trào tiêu biểu như: phong trào thi đua "Lao động giỏi với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao", phong trào "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật"; phong trào "Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với phong trào "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong cơ quan hành chính sự nghiệp… Trong 5 năm qua, có hơn 2.200 công trình, sản phẩm chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tổ chức Công đoàn, có hơn 9.000 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá... của hơn 7.000 đoàn viên, CNVCLĐ được ứng dụng vào sản xuất, công tác với giá trị làm lợi gần 20 tỷ đồng.  

Các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".v.v... Kết quả, các cấp công đoàn đã trích kinh phí và vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực ủng hộ Chương trình xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị hơn 7,1 tỷ đồng; Ủng hộ các Quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Vì trẻ thơ, Phòng chống thiên tai... được gần 60,7 tỷ đồng. Riêng LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 300 triệu đồng để giúp đỡ thôn Xá Nội, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang xây dựng công trình Nhà văn hóa; hỗ trợ 250 triệu đồng để xây dựng công trình phòng học điểm trường mầm non thôn Ngòi Nghìn, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn.

Với những thành tích đã đạt được, LĐLĐ tỉnh đã xét, trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh về "Vận động nhân dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020".

 

ĐỖ VĂN NGỌC

                                         Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh 

Xem tin theo ngày:   / /