Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân lao động lần thứ nhất - Năm 2020

Thứ Ba, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - 16:18

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng ngày 21/6/2020, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân lao động lần thứ nhất - Năm 2020; tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 6b, Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020; sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.


    Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo các công đoàn ngành, lãnh đạo một số doanh nghiệp có CĐCS trực thuộc và 75 đại biểu là các cá nhân, đại diện các tập thể xuất sắc, tiêu biểu được Ủy ban nhân dân tỉnh, LĐLĐ tỉnh và Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh khen thưởng.
     Trong những năm qua, các cấp công đoàn 
Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh luôn chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Các phong trào thi đua đã thu hút, động viên đông đảo đoàn viên, CNLĐ trong các doanh nghiệp hưởng ứng, nhiệt tình tham gia. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo, có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích, tăng năng suất lao động, làm lợi cho doanh nghiệp cũng như góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Trong 5 năm qua, đã có trên 40 lượt tổ công đoàn, công đoàn bộ phận và trên 400 lượt cá nhân được CĐCS tặng giấy khen; 01 tập thể được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen, 02 tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua; 04 tập thể và 101 lượt cá nhân được Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh tặng Giấy khen. 

      Về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đề ra những nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNLĐ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Chủ động tham gia với người sử dụng lao động quan tâm công tác thi đua khen thưởng; kịp thời biểu dương, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho doanh nghiệp và nâng cao thu nhập cho CNLĐ. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các doanh nghiệp nhưng phải luôn sát với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, doanh nghiệp, tránh hình thức. Thường xuyên tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong CNLĐ.
      Tại Hội nghị, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 59 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020.

 

Một số hình ảnh

 

 

 

 

 


Phạm Thị Ngọc Phượng
Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh

 


Tổng số: 576 | Trang: 1 trên tổng số 58 trang  

Xem tin theo ngày:   / /