Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2015 - 2020

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020 - 15:04

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 10/7/2020, tại Nhà Văn hóa Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2015 - 2020.


     Hơn 200 đại biểu tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 - 2020, trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2020 đã về dự Hội nghị. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị


     Hội nghị đã khẳng định, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tích cực góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành kịp thời chỉ đạo, phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ với nhiều nội dung phong phú, sát thực tế, phù hợp với đặc điểm, ngành nghề, điều kiện của địa phương, cơ sở. Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ đã đổi mới về nội dung, hình thức, có sự gắn kết chặt chẽ giữa việc tổ chức các phong trào thi đua với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn chủ trì và phối hợp tổ chức đã khơi dậy lòng yêu nước, nhiệt tình trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ CNVCLĐ trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác, tích cực đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của địa phương, đơn vị, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, qua đó khẳng định hơn nữa vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn. Thông qua các phong trào thi đua, CNVCLĐ ngày càng khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đã từng bước đổi mới về cách nghĩ, cách làm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Năng lực chỉ đạo, tổ chức, trình độ hiểu biết về kinh tế - xã hội của cán bộ Công đoàn được nâng lên. Từ các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường, quản lý nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.
     Trong 5 năm qua, có hơn 2.200 công trình, sản phẩm chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tổ chức Công đoàn, có hơn 9.600 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá... của hơn 7.400 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được ứng dụng vào sản xuất, công tác với giá trị làm lợi gần 23 tỷ đồng; hơn 20 đề tài của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đạt giải thưởng tại các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh. Đoàn viên, CNVCLĐ đã ủng hộ, đóng góp hơn 13 tỷ đồng vào chương trình "Xây dựng nông thôn mới"; ủng hộ hơn 34,5 tỷ đồng cho công tác "Đền ơn đáp nghĩa”, "Xóa đói, giảm nghèo” và các hoạt động xã hội tại địa phương. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã vận động đoàn viên ủng hộ, đóng góp được gần 4,2 tỷ đồng; LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ hơn 2,65 tỷ đồng cho 144 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà và sửa nhà, thăm hỏi, hỗ trợ hơn 1,9 tỷ đồng đối với hơn 3.600 lượt đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hằng năm, có gần 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 98% gia đình cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Đã có 57 tập thể và 62 cá nhân được tặng Huân chương Lao động; hơn 50 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; hơn 140 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND tỉnh; hơn 1.200 tập thể và hơn 1.500 cá nhân được tặng Bằng khen của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND tỉnh; Tổng Liên đoàn đã tặng Cờ thi đua cho 24 tập thể được, tặng Bằng khen cho 83 tập thể và 126 cá nhân, tặng Bằng "Lao động sáng tạo" cho 11 cá nhân; LĐLĐ tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 132 tập thể; tặng Bằng khen cho 498 tập thể và 1.330 cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ và nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh.
      Tại Hội nghị có 12 cán bộ lãnh đạo, cán bộ Công đoàn được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn", 01 tập thể, 02 cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng bằng khen; 10 tập thể, 09 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 13 tập thể, tặng bằng khen cho 53 tập thể và 107 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua. Hội nghị đã thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ thời gian tới với mục tiêu tăng cường sự đoàn kết, thống nhất của giai cấp công nhân, xây dựng lực lượng CNVCLĐ trong tỉnh không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, tích cực góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi của các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của địa phương trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Một số hình ảnh

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo và cán bộ công đoàn

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc

 

Đồng chí Đỗ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Đồng chí Nông Minh Hiền, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Chương trình văn nghệ chào mừng

 

 


Ban Chính sách - Pháp luật
và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.079 views


Tổng số: 576 | Trang: 1 trên tổng số 58 trang  

Xem tin theo ngày:   / /