Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Tọa đàm "Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận và công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp"

Thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020 - 16:13

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 23/9/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề "Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận và công đoàn cơ sở".


      Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-BCH ngày 02/3/2020 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn năm 2020 với chủ đề hoạt động "Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở" và Chương trình công tác năm 2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh.
       Để nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS trong các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, đồng thời phục vụ cho việc xây dựng Đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh về Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn (Công đoàn cơ sở) trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ngày 23/9/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề "Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận và công đoàn cơ sở".Dự buổi Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Đỗ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực và đồng chí Nông Minh Hiền, Phó Chủ tịch cùng các đồng chí Trưởng, Phó Ban, chuyên viên Liên đoàn Lao động tỉnh. Tham dự Tọa đàm và trực tiếp trao đổi, thảo luận còn có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, Công đoàn các Khu Công nghiệp, Công đoàn ngành Y tế; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch của 15 CĐCS đại diện cho các CĐCS doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 


       Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Đỗ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, chủ trì Tọa đàm đã đánh giá khái quát về tình hình tổ chức và hoạt động của các CĐCS doanh nghiệp trong thời gian qua và gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, có hiệu quả, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn ở cơ sở, đề xuất các giải pháp khắc phục giúp cho quá trình tổ chức và hoạt động của các CĐCS doanh nghiệp thời gian tới đạt được kết quả cao hơn.
       Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những vấn đề sát thực tại cơ sở, liên quan trực tiếp đến quá trình tổ chức hoạt động của tổ công đoàn, công đoàn bộ phận và CĐCS như: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động của CĐCS; việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động của ban chấp hành CĐCS; việc xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS và giám đốc doanh nghiệp; việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ công đoàn, công đoàn bộ phận và CĐCS; việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của ban chấp hành CĐCS; việc phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong CNLĐ; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng CĐCS vững mạnh; việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp...
       Thông qua Tọa đàm đã làm sáng tỏ thêm về tình hình tổ chức và hoạt động của các CĐCS trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, thấy được những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm của tổ chức công đoàn tại các CĐCS doanh nghiệp, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tích cực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận và CĐCS tại các doanh nghiệp trong thời gian tới, đồng thời làm cơ sở để Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng Đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh về Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn (Công đoàn cơ sở) trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn năm 2020 với chủ đề hoạt động "Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở".

 Một số hình ảnh

 

 

 

Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

 

Xem tin theo ngày:   / /