Bác Hồ dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ III

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020 - 15:39

Cỡ chữ: A+ A-

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III, khẳng định: Thành công lớn nhất của chúng ta đạt được trong ba năm 1958-1960 là căn bản hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các hộ sản xuất cá thể, các hộ tiểu thương, thủ công nghiệp và tư bản công, thương nghiệp. Đại hội đề ra bảy nhiệm vụ lớn và xác định nhiệm vụ trung tâm của tỉnh là: Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp và củng cố, phát triển hợp tác xã. Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ đến dự và nói chuyện...


   

Bác Hồ thăm đình Tân Trào (tháng 3-1961).  Ảnh : Tư liệu

 

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ III (vòng II), họp từ ngày 16 đến ngày 25-3-1961. Về dự Đại hội có 116 đại biểu đại diện cho 5.060 đảng viên toàn tỉnh.

     Trong thời gian Đại hội làm việc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang vô cùng vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, nói chuyện với Đại hội. Sau khi đến thăm Trung đoàn 246, Nông trường Sông Lô (nay là Công ty Chè Sông Lô), Trường Thiếu nhi vùng cao (nay là Trường Dân tộc nội trú- THPT Tuyên Quang), Bác Hồ đến nói chuyện với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ III. Bác Hồ nhấn mạnh: Nhiệm vụ của nước ta hiện nay là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Đại hội phải bàn bạc kỹ lưỡng, quyết định những nhiệm vụ lớn của địa phương. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người mới, con người xã hội chủ nghĩa. Phải yêu quê hương, bảo vệ quê hương xứ sở. Phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, trồng trọt, chăn nuôi tốt. Phải bảo vệ rừng, phải đoàn kết, phải phát triển đảng viên. Phải phấn đấu thanh toán nạn mù chữ. Mỗi đảng viên phải gương mẫu, đầu tàu, chịu khó học tập văn hóa, khoa học kỹ thuật, nói đi đôi với làm. Không được ngại gian khổ. Cấp ủy phải đoàn kết, gắn bó, hăng hái làm việc và làm việc thật tốt.

     Ngày 20-3-1961, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang tổ chức mít tinh chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nói chuyện với cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc Tuyên Quang, Bác Hồ chỉ rõ: Trước kia chúng ta làm cách mạng và kháng chiến để giành lấy tự do cho các dân tộc, ngày nay chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

     “Chủ nghĩa xã hội là tất cả mọi người các dân tộc ngày càng ấm no, con cháu chúng ta ngày càng sung sướng. Muốn được như vậy, thì tất cả mọi người, gái cũng như trai, tất cả mọi dân tộc phải hiểu rằng: Nói chung thì mình là người chủ tập thể; nói riêng thì công nhân là chủ nhà máy, xã viên là chủ hợp tác xã nông nghiệp.

     Mọi người đều làm chủ thì mọi người phải ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội, tức là phải thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, tức là phải thực hiện khẩu hiệu “Cần kiệm xây dựng Tổ quốc”. Người căn dặn: Đảng bộ tỉnh phải chú ý phát triển văn hóa, y tế, đẩy mạnh phong trào bổ túc văn hóa, xóa nạn mù chữ, xây dựng thêm các trạm y tế, xây dựng phong trào thể dục, vệ sinh ăn, ở...; đồng thời phải tích cực giúp đỡ, nâng cao hơn nữa đời sống mọi mặt của đồng bào rẻo cao... Nói về công tác lãnh đạo, Bác Hồ nêu rõ: Chế độ ta là chế độ dân chủ nhân dân, Đảng ta là đảng lãnh đạo, bất kỳ cán bộ ở cấp nào, ngành nào đều phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân. “Tất cả cán bộ đều phải một lòng, một dạ phục vụ nhân dân; đều phải theo đúng chính sách của Đảng và đi đúng đường lối quần chúng.

     Do đó mà lãnh đạo phải dân chủ, thiết thực, cụ thể và toàn diện. Phải tránh cách lãnh đạo đại khái, phiến diện, chung chung. Cán bộ phải tuyệt đối tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh, phải hết sức chống bệnh hình thức, chống lãng phí, tham ô. Trong mọi công việc, đảng viên và đoàn viên thanh niên phải làm gương mẫu, để lôi cuốn nhân dân cùng tiến bộ”.

     Bác Hồ tin tưởng vào sự hy sinh, phấn đấu của nhân dân Tuyên Quang trong giai đoạn cách mạng mới. Người nói: “Trước kia, đồng bào tỉnh ta đã góp phần xứng đáng trong Cách mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến cứu nước. Ngày nay, tôi tin chắc rằng đồng bào ta sẽ phát huy truyền thống anh dũng sẵn có và góp phần nhiều hơn nữa trong công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà”.

     Sự quan tâm sâu sắc, tình cảm lớn lao của Bác Hồ đã động viên mạnh mẽ tinh thần cách mạng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang. Những lời chỉ bảo ân cần, định hướng của Bác Hồ đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III quán triệt học tập, thảo luận liên hệ, trở thành quyết tâm của toàn Đảng bộ không chỉ trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ III, mà còn trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng bộ trong mỗi thời kỳ và giai đoạn cách mạng mới.

     Gần 60 năm đã qua, từ ngày Bác Hồ về thăm Tuyên Quang, đến nói chuyện với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã qua 16 kỳ Đại hội, mỗi nhiệm kỳ của Đại hội đều đánh dấu bước phát triển không ngừng của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đến năm 2020, Tuyên Quang đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP bình quân trên 6,45 %; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 44,57 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3 %/năm... Tuy chưa giàu, những Tuyên Quang cơ bản đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra: trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía bắc. Khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đang chuẩn bị thật tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, với mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, bền vững, toàn diện trong khu vực các tỉnh miền núi phía bắc”.


Theo tuyenquang.gov.vn


Tổng số: 45 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Xem tin theo ngày:   / /