Liên đoàn Lao động huyện Na Hang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn khối trường học, năm học 2019 - 2020.

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020 - 16:03

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng ngày 08/10/2020, Liên đoàn Lao động huyện Na Hang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn khối trường học, năm học 2019 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.


     Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phùng Quang Huấn, Chủ tịch LĐLĐ huyện, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và 34 đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở khối trường học trong toàn huyện.
     LĐLĐ huyện quản lý trực tiếp 34 công đoàn cơ sở, với 987 đoàn viên công đoàn. Năm học vừa qua, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động công đoàn theo đúng kế hoạch. Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động của Ngành. Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn tiếp tục được đổi mới, hoạt động kiểm tra, giám sát và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động, Luật Công đoàn và các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên công đoàn được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
     Trong năm học 2019 - 2020, đã có 53 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở được triển khai và áp dụng vào thực tiễn, 48 đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 669 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; có 7/34 công đoàn cơ sở xếp loại xuất sắc, 27/34 công đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
     Năm học 2020 - 2021, các công đoàn cơ sở khối trường học tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Công đoàn; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Nâng cao hoạt động của Ban nữ công; công tác tài chính công đoàn đảm bảo theo đúng quy định.
     Tại hội nghị, LĐLĐ huyện trao tặng Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho 01 công đoàn cơ sở, tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 02 tập thể, 04 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; trao Giấy khen của LĐLĐ huyện cho 04 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuât sắc trong công tác công đoàn năm học 2019 - 2020; tổ chức phát động thi đua, các CĐCS ký kết giao ước thi đua năm học 2020 -2021.

Một số hình ảnh

 

 

 

 

 

 

Chúc Thị Phương
Liên đoàn Lao động huyện Na Hang

 


Tổng số: 300 | Trang: 1 trên tổng số 30 trang  

Xem tin theo ngày:   / /