LĐLĐ tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT

Thứ Tư, ngày 4 tháng 11 năm 2020 - 15:02

Cỡ chữ: A+ A-


      Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; các quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân lao động khối doanh nghiệp, góp phần để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
     Trong tháng 10/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền về pháp luật cho trên 700 đoàn viên, CNVCLĐ

 


     Năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trong tỉnh tiếp tục thực hiện công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh LĐLĐ tỉnh phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp, Bảo hiểm thất nghiệp, quy chế dân chủ ở cơ sở, công đoàn tại 08 doanh nghiệp. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với người lao động tại 25 doanh nghiệp; giám sát việc thực hiện hỗ trợ đối với CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ đối với 13 đơn vị.


Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

 


Tổng số: 73 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang  

Xem tin theo ngày:   / /