Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2020

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2020 - 14:12

Cỡ chữ: A+ A-


      Ngày 19/11/2020, Tại Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020 cho 155 cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn Viên chức tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành của 58 công đoàn cơ sở trực thuộc và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 


      Nội dung tập huấn bao gồm: Công tác tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở, một số vấn đề cần lưu ý trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; công tác kiểm tra giám sát công đoàn; công tác quản lý tài chính của công đoàn cơ sở; Những vấn đề chung của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kỹ năng tổ chức hoạt động, xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ. Quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.
      Qua buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực về nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở.

 


Vũ Phương Thu‎ý
Công đoàn Viên chức tỉnh

 


Tổng số: 300 | Trang: 1 trên tổng số 30 trang  

Xem tin theo ngày:   / /