CĐCS Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020

Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2020 - 11:06

Cỡ chữ: A+ A-

Chiều ngày 22/12/2020, CĐCS Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.


     Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lý Hồng Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra CĐCS; Ủy viên Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận; đoàn viên xuất sắc được khen thưởng năm 2020.
     Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐCS thay mặt Ban Chấp hành đã báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Báo cáo đã khẳng định những kết quả đạt được của CĐCS Nhà trường năm 2020 như: làm tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công đoàn viên, người lao động; kết nạp mới 20 đoàn viên, giới thiệu kết nạp Đảng 12 quần chúng ưu tú; công tác nữ công, công tác tài chính, hoạt động của Uỷ ban kiểm tra được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

 


     Thay mặt Ban Chấp hành, đồng chí đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Công đoàn Trường: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ CBVCLĐ thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động phối hợp với chính quyền Nhà trường để tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CBVCLĐ. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, thăm hỏi động viên đoàn viên kịp thời và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công đoàn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đoàn kết. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho CBVCLĐ; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn nội dung các phong trào thi đua và các cuộc vận động với các chủ trương đổi mới của ngành và của công đoàn cấp trên. Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2021. CĐCS phối hợp với chính quyền để thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị CBVC, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; nêu cao vai trò của CĐCS trong việc giám sát, phản biện và tham gia quản lý đơn vị, trường học; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động Công đoàn, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ kế cận; đẩy mạnh phát triển đoàn viên công đoàn và xây dựng CĐCS vững mạnh. Tham gia tích cực các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội. Phấn đấu năm 2021: 100% đoàn viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 15% đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; phấn đấu năm 2021 có trên 95% đoàn viên công đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
     Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Bí thư Đảng ủy trường và đồng chí Lý Hồng Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã đánh giá cao những đóng góp của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
     Thay mặt Đảng ủy Trường và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, các đại biểu đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 mà Công đoàn trường cần triển khai thực hiện như: Đẩy mạnh công tác giáo dục, tư tưởng, chính trị trong CBVCLĐ và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và tổ chức Công đoàn. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao; chú trọng nâng cao về chất các hoạt động gắn với chuyên môn. Ban Chấp hành CĐCS chủ động phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước cho đoàn viên công đoàn, trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.

 


      Để ghi nhận những thành tích mà các tập thể, cá nhân đã đạt được năm 2020, CĐCS Trường Đại học Tân Trào đã quyết định khen thưởng 15 tập thể đạt danh hiệu "Công đoàn bộ phận xuất sắc", 52 cá nhân đạt danh hiệu "Đoàn viên công đoàn xuất sắc" năm 2020 với tổng số tiền thưởng là 18,19 triệu đồng.

 

Lê Thị Thu Hà
Chủ tịch CĐCS Trường Đại học Tân Trào

 


Tổng số: 300 | Trang: 1 trên tổng số 30 trang  

Xem tin theo ngày:   / /