LĐLĐ huyện Lâm Bình tổ chức hội nghị Ban Chấp hành

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2021 - 14:52

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 02/02/2021, LĐLĐ huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện lần thứ 14: Tổng kết công tác công đoàn năm 2020; Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ II (nhiệm kỳ 2018 - 2023); Hội nghị sơ kết công tác công đoàn khối giáo dục học kỳ I, năm học 2020 - 2021. Để hội nghị diễn ra thành công, trong quá trình tổ chức, LĐLĐ huyện đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.


     Dự Hội nghị, có các đồng chí Uỷ viên BCH, UBKT LĐLĐ huyện khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023.
    Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2020; báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ II (nhiệm kỳ 2018 - 2023) và báo sơ kết công tác công đoàn khối giáo dục học kỳ I, năm học 2020 - 2021; tổ chức phát động thi đua năm 2021 và ký giao ước thi đua. Hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến đóng góp và đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác công đoàn trong năm 2021, nhiệm vụ công tác công đoàn trong năm học 2020 - 2021 và các nhiệm vụ của nửa cuối nhiệm kỳ theo chương trình kế hoạch công tác năm và Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ II đã đề ra.
      Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch LĐLĐ huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các CĐCS trong thời gian vừa qua và đặc biệt là kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công tác Công đoàn trong thời gian tiếp theo; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và chương trình, kế hoạch công tác năm đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động phong trào trong CNVCLĐ; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ.

 


     Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, đồng chí Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch LĐLĐ huyện quán triệt tới các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT LĐLĐ huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao các CĐCS được phân công phụ trách, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ vào chương trình, kế hoạch công tác công đoàn để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo cho đoàn viên, CNVCLĐ được đón tết an vui.

 


Nguyễn Thu Hiền
Chủ tịch LĐLĐ huyện Lâm Bình

 

Xem tin theo ngày:   / /