Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021 - 16:20

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 02/3/2021, Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Dự Hội nghị có đồng chí Ma Thị Kết, chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 100% cán bộ, đảng viên, người lao động Cơ quan và Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh. Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Thu Thủy và đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Nông Minh Hiền quán triệt những nội dung của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội; triển khai Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025; thông qua dự thảo Chương trình hành động của Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiên Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên, người lao động Cơ quan và Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiên Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo nội dung Chương trình hành động sát với chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị.

 

 

 

Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII hiệu quả thiết thực, kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu Ban Chấp hành Chi bộ LĐLĐ tỉnh, các tổ đảng và đảng viên cần vận dụng sáng tạo, linh hoạt Nghị quyết vào thực tế công việc. Đối với đảng viên, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu sâu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết để viết bài thu hoạch và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, có trọng tâm, cụ thể, sát với chức trách nhiệm vụ được giao.

       Kết thúc Hội nghị, Chi bộ đã chấm điểm, biểu quyết đánh giá chất lượng việc học tập, quán triệt Nghị quyết theo đúng Quy định số 27-QĐ/TU ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
 

 

Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh 

Xem tin theo ngày:   / /