LĐLĐ thành phố Tuyên Quang tổ chức công bố Quyết định thành lập CĐCS Công ty cổ phần Kinh doanh ô tô Tuyên Quang

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 4 năm 2021 - 14:59

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp năm 2021, ngày 13/4/2021 LĐLĐ thành phố đã tổ chức công bố Quyết định thành lập CĐCS Công ty cổ phần Kinh doanh ô tô Tuyên Quang.


     Tới dự có các đồng chí: Đỗ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; Đào Quang Hậu, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Hưng Thành; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh ô tô Tuyên Quang và trưởng, phó các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ cùng 30 công nhân lao động của Công ty được kết nạp vào tổ chức Công đoàn.
      Sau khi công bố các quyết định, đồng chí Phạm Thị Hương, Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã trao Quyết định kết nạp đoàn viên và Quyết định thành lập CĐCS cho Ban Chấp hành lâm thời. Ban Chấp hành lâm thời CĐCS có 3 đồng chí; đồng chí Phạm Thị Thanh Vân được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Kinh doanh ô tô Tuyên Quang.
      Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành CĐCS, đồng chí Phạm Thị Hương đã đề nghị Ban Chấp hành CĐCS sớm bổ sung, hoàn thiện Chương trình công tác của CĐCS trong thời gian lâm thời nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của CĐCS; đồng chí nhấn mạnh CĐCS cần làm tốt vai trò đại diện cho tập thể người lao động trong việc thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động; tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tham gia xây dựng các nội quy, quy chế của Công ty; chủ động phối hợp với lãnh đạo Công ty tổ chức các phong trào thi đua nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động; vận động người lao động tích cực tham gia đổi mới phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; chú trọng làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS Công ty vững mạnh.

 

Đồng chí Đỗ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ thành phố Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành CĐCS Công ty cổ phần kinh doanh ô tô Tuyên Quang

 

Đồng chí Phạm Thị Hương, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tuyên Quang trao Quyết định thành lập CĐCS Công ty cổ phần kinh doanh ô tô Tuyên Quang

 


      Nhân dịp thành lập CĐCS và ra mắt Ban Chấp hành CĐCS Công ty cổ phần Kinh doanh ô tô Tuyên Quang, đồng chí Đỗ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành CĐCS Công ty, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

 


Phạm Thị Hương
Chủ tịch LĐLĐ thành phố

 


Tổng số: 58 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  

Xem tin theo ngày:   / /