THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số - ký hiệu: 210/KH-LĐLĐ Ngày ban hành: 10/10/2017
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh
Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ Ngày đăng: 23/10/2017
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về


VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 213/KH-LĐLĐ Kế hoạch KH Phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI 15/11/2017
2 41/HD-LĐLĐ Hướng dẫn HD Tổ chức đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI 26/07/2017
3 1018/LĐLĐ Công văn Về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN tại đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 22/06/2017
4 952/LĐLĐ Công văn Công văn về việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" 13/04/2017
5 149/HD-TLĐ Hướng dẫn Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công đoàn" 12/04/2017
6 180/KH-LĐLĐ Kế hoạch Kế hoạch đổi thẻ đoàn viên công đoàn 10/04/2017
7 38/HD-LĐLĐ Hướng dẫn HƯỚNG DẪN Tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI 28/03/2017
8 35/HD-LĐLĐ Hướng dẫn HƯỚNG DẪN Một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 168/KH-LĐLĐ ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI 09/03/2017
9 168/KH-LĐLĐ Kế hoạch KẾ HOẠCH Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI 15/02/2017
10 905/LĐLĐ Công văn Về việc khen thưởng công tác phát triển đoàn viên công đoàn năm 2016 16/01/2017
11 829/LĐLĐ Công văn Về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam 06/10/2016
12 32/HD-LĐLĐ Hướng dẫn HƯỚNG DẪN Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát triển đoàn viên năm 2016 08/09/2016
13 807/LĐLĐ Công văn Về việc tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại doanh nghiệp 05/09/2016
14 801/LĐLĐ Công văn Về việc báo cáo số liệu kết quả thực hiện phát triển đoàn viên năm 2016 23/08/2016
15 800/LĐLĐ Công văn Về việc tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016 19/08/2016
16 150/KH-LĐLĐ Kế hoạch KẾ HOẠCH Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016 11/08/2016
17 /lĐLĐ Công văn Về việc tập huấn công tác phát triển đoàn viên 05/08/2016
18 760/LĐLĐ Công văn Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch số 56/KHLT-MTTQ-ĐT ngày 28/10/2015 giữa Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh 20/06/2016
19 28/HD-LĐLĐ Hướng dẫn HD tiêu chí chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hằng năm 16/05/2016
20 700/LĐLĐ Công văn Về việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" 21/04/2016