CHUYÊN MỤC Bản tin Công đoàn

Tích cực hưởng ứng tham gia Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp công đoàn huyện Chiêm Hoá quan tâm đẩy mạnh và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Qua các phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến về nhận thức cũng như hành động cho đội ngũ...

Thứ 2, 30/8/2021


Thực hiện hiệu quả mục tiêu "kép"

Năm 2021, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy và LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố Tuyên Quang đã tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ "kép", vừa tuyên truyền CNVCLĐ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công...

Thứ 2, 30/8/2021Tổng số: 162 | Trang: 1 trên tổng số 17 trang