CHUYÊN MỤC Bản tin Công đoàn


Hiến máu cứu người - Nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, CNVCLĐ

Hiện nay, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh, đây là một trong những nghĩa cử cao đẹp, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Hưởng ứng phong trào, trong những năm qua, đoàn viên, CNVCLĐ luôn tích cực tham gia các chương...

Thứ 6, 15/2/2019Kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2013 - 2018

5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, các chương trình phối hợp được triển khai thực hiện hiệu quả, phát huy vai trò của giai cấp công...

Thứ 5, 14/2/2019

LĐLĐ huyện Yên Sơn: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

Trong những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Yên Sơn đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ. Từ đó, phát huy được tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của CNVCLĐ, đồng thời thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị,...

Thứ 4, 13/2/2019


LĐLĐ huyện Hàm Yên: Tích cực trong công tác đền ơn, đáp nghĩa, xã hội, từ thiện

Công tác xã hội, từ thiện là một trong những nhiệm vụ được LĐLĐ huyện Hàm Yên quan tâm thực hiện tốt. Bên cạnh việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, LĐLĐ huyện đã tập trung chỉ đạo các CĐCS trong huyện tích cực...

Thứ 4, 13/2/2019
Tổng số: 81 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang