Tìm thấy 200 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 684/QĐ-TLĐ Quyết định Về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn 08/06/2020
2 200/QĐ-LĐLĐ Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động tỉnh Tuyên Quang" trên mạng xã hội Facebook 29/05/2019
3 152/QĐ-LĐLĐ Quyết định Quy chế Khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang 12/03/2019
4 213/KH-LĐLĐ Kế hoạch KH Phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI 15/11/2017
5 44/HD-LĐLĐ Hướng dẫn Hướng dẫn Khen thưởng nhân dịp Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI 26/10/2017
6 210/KH-LĐLĐ Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 10/10/2017
7 1602/QĐ-TLĐ Quyết định Quyết định về việc ban hành Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn 15/09/2017
8 42/HD-LĐLĐ Hướng dẫn Hướng dẫn trách nhiệm của Công đoàn các cấp trong tỉnh trong việc tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 21/08/2017
9 200/KH-LĐLĐ Kế hoạch KH Tuyên truyền về "Công đoàn vì lợi ích đoàn viên" và "Thiết chế Công đoàn" 10/08/2017
10 41/HD-LĐLĐ Hướng dẫn HD Tổ chức đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI 26/07/2017
11 195/KH-LĐLĐ Kế hoạch Biểu kèm Kế hoạch 195/KH-LĐLĐ ngày 11/7/2017 về nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp 13/07/2017
12 1034/LĐLĐ Công văn V/v hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thực hiện quy trình giải quyết tranh chấp lao động khi đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN 07/07/2017
13 1018/LĐLĐ Công văn Về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN tại đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 22/06/2017
14 1016 /LĐLĐ Công văn V/v thực hiện các quy định trong việc khai báo, điều tra TNLĐ theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động 20/06/2017
15 999/LĐLĐ Công văn Về việc thực hiện một số nội dung tuyên truyền 31/05/2017
16 1000 /LĐLĐ Công văn Về việc tiếp tục ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Trường Sa - Hoàng Sa" 31/05/2017
17 189/KH-LĐLĐ Kế hoạch Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/02/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tháng Công nhân 23/05/2017
18 189/KH-LĐLĐ Kế hoạch Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/02/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tháng Công nhân 23/05/2017
19 987/LĐLĐ Công văn V/v báo cáo công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo 16/05/2017
20 968/LĐLĐ Công văn Một số nội dung tuyên truyền 27/04/2017
12345