Hội nghị Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy Ban Kiểm tra và chức danh Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh

Thứ Hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021 - 15:55

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 22/10/2021, tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (lần thứ 15) để kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


     Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh.
      Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh báo cáo về tình hình tổ chức và công tác chuẩn bị nhân sự chuẩn bị cho việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hội nghị đã nhất trí cao chủ trương kiện toàn tổ chức và nhân sự bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 


      Hội nghị đã bầu bổ sung 07 đồng chí vào Ban Chấp hành; 02 đồng chí vào Ban Thường vụ và 01 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hiện nay, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh gồm có 24 đồng chí (khuyết 01 đồng chí so với Đề án nhân sự Ban Chấp hành được Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V thông qua); Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh gồm 05 đồng chí.

 

 

 

Vũ Phương Thúy
Công đoàn Viên chức tỉnh

 


Tổng số: 69 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang  

Xem tin theo ngày:   / /