Tuyên Quang: 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)

Thứ Năm, ngày 11 tháng 11 năm 2021 - 08:10

Cỡ chữ: A+ A-

Tuyên Quang đã trải qua 190 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang tự hào với những thành tựu đã tạo dựng được trong suốt chiều dài lịch sử. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, xứng đáng là quê hương cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến.


 

 

 

Ban Tuyên giáo -Nữ công LĐLĐ tỉnh (Sưu tầm)
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.137 views

Xem tin theo ngày:   / /