Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 9 đã thành công tốt đẹp

Thứ Ba, ngày 11 tháng 1 năm 2022 - 11:31

Cỡ chữ: A+ A-


     Ngày 11/01/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 để tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn Viên chức tỉnh...

 


     Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 9 thông qua nhiều nội dung, văn bản quan trọng như: Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT công đoàn các cấp năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Hội nghị cũng đã triển khai định hướng 8 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn toàn tỉnh năm 2022, bám sát chủ đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” sao cho thiết thực, hiệu quả nhất.

 


     Trao đổi tại Hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu đã tham đóng góp nội dung để hoàn thiện báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021 đồng thời đề xuất, chia sẻ một số kinh nghiệm hoạt động tại đơn vị. Nổi bật là: kinh nghiệm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp của Liên đoàn Lao động huyện Hàm Yên; Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Liên đoàn Lao động huyện Sơn Dương; Công tác tuyên truyền của Đài PTTH tỉnh; công tác truyền thông công đoàn của Công đoàn ngành Giáo dục…
     Hội nghị cũng đã tiến hành kiện toàn nhân sự, bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI, gồm đồng chí Chẩu Thị Thu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố và đồng chí Võ Công Thành, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

 

 

     Đồng chí Đỗ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động thi đua năm 2022.
     Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp xác đáng tại hội nghị, giúp hoàn thiện báo cáo sâu sắc, toàn diện hơn. Mặc dù bối cảnh năm 2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song càng khó khăn thì vai trò của tổ chức Công đoàn càng được khẳng định rõ nét, ghi dấu ấn với xã hội và chính những đoàn viên, người lao động bằng những hoạt động đại diện, chăm lo, hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Với những cố gắng và nỗ lực không ngừng, các cấp công đoàn đã chung sức, đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh, năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Để thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp cần lựa chọn những nội dung trọng tâm, xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong từng thời gian, tránh dàn trải; xác định rõ những bất cập, kịp thời chỉ đạo điều hành, chủ động, sáng tạo, tập trung tham gia giải quyết, chỉ đạo dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề bức xúc của đoàn viên và người lao động; rà soát và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra.

 

 

Vũ Dung
Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh

 


 






Tổng số: 69 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang  

Xem tin theo ngày:   / /