Nhìn lại một năm hoạt động

Thứ Tư, ngày 9 tháng 2 năm 2022 - 09:00

Cỡ chữ: A+ A-


      Trong năm qua, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ trong huyện cũng không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu lao động có sự chuyển dịch phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế của huyện. Hiện nay, toàn huyện có 78 CĐCS, với tổng số 1.738 đoàn viên công đoàn (khối cơ quan hành chính sự nghiệp 1.697 đoàn viên; khối doanh nghiệp ngoài nhà nước 41 đoàn viên).

       Các cấp công đoàn trong huyện đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh của đoàn viên, CNVCLĐ. Tổ chức Công đoàn luôn phát huy vai trò là đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; tổ chức tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, chú trọng công tác phát triển đoàn viên... LĐLĐ huyện đã thành lập ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tiến hành khảo sát và gặp gỡ chủ doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn, năm 2021 thành lập 01 CĐCS trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, kết nạp được 58 đoàn viên mới.

        Các CĐCS đã phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động theo quy định, đã có 105/105 cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức (đạt 100%) và 5/5 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 100%). LĐLĐ huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và xây dựng Quy chế dân chủ tại nơi làm việc đối với 05 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn.

       Trong năm qua, LĐLĐ huyện đã giúp cho nhiều lượt hộ gia đình CNVCLĐ vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm với tổng số vốn quay vòng là 190 triệu đồng. Các CĐCS cũng đã vận động đoàn viên và các cơ quan, đơn vị ủng hộ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 90,74 triệu đồng; LĐLĐ huyện đã rà soát, đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà cho 06 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 150 triệu đồng (làm mới 04 nhà, sửa chữa 02 nhà); chỉ đạo các CĐCS vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ Chương trình “Áo ấm mùa đông” được 117 chăn ấm, 235 áo ấm, 651 đôi tất, tổng trị giá trên 65 triệu đồng...

       Hưởng ứng Chương trình “Kết nối cộng đồng, vượt qua thách thức”, LĐLĐ huyện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Na Hang tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn quyên góp, ủng hộ được 13 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân Hà Nội gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 với tổng trị giá 200 triệu đồng.

        LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS triển khai, tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ 283,753 triệu đồng tham gia thực hiện Đề án Bê tông hóa đường GTNT và xây dựng cầu trên đường GTNT, giai đoạn 2021-2025 và 155,85 triệu đồng ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

        Trong năm, thu kinh phí công đoàn tại khối hành chính sự nghiệp đạt 100% chỉ tiêu được giao; tại các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đạt 106,4% chỉ tiêu được giao; tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đạt 104,7% chỉ tiêu được giao.

        Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chia sẻ thông tin giữa các cấp công đoàn và giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ huyện đã lập trang Fanpage, Facebook, tạo nhóm Zalo của công đoàn huyện và chỉ đạo các CĐCS lập trang Fanpage, Facebook, Zalo, thường xuyên chia sẻ những tin cần thiết để đoàn viên, CNVCLĐ biết và trao đổi, triển khai công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả.
         Từ kết quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn phát động đã khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình, trách nhiệm, của đội ngũ CNVCLĐ trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác mỗi đoàn viên, CNVCLĐ đã đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Kết quả này đã khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong tổ chức thi đua, tổ chức các hoạt động xã hội và tham gia phát triển kinh tế ở huyện Na Hang.

        Tuy đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục đó là: công tác tuyên truyền giáo dục ở một số CĐCS còn chậm đổi mới; hiệu quả công tác tuyên truyền đối với người sử dụng lao động ở một số doanh nghiệp, khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn hạn chế; nội dung, hình thức tuyên truyền còn chưa linh hoạt, tính hấp dẫn chưa cao... Những hạn chế này đã và đang được các cấp công đoàn rút kinh nghiệm khắc phục để phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong năm 2021 và những năm tới đạt kết quả cao hơn.

 

Phùng Quang Huấn

                                                Chủ tịch LĐLĐ huyện Na Hang


Tổng số: 195 | Trang: 1 trên tổng số 20 trang  

Xem tin theo ngày:   / /