Liên đoàn Lao động tỉnh giao việc làm mới, đột phá đối với cán bộ công đoàn chuyên trách

Thứ Tư, ngày 9 tháng 2 năm 2022 - 10:17

Cỡ chữ: A+ A-


        Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; Quy định số 30-QĐ/TU ngày 20/5/2020 (Quy định số 03-QĐ/TU ngày 10/9/2021) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; ngày 27/8/2021 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Quyết định số 666/QĐ-LĐLĐ về việc Quy định giao việc làm mới, đột phá đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý. Để việc triển khai thực hiện việc làm mới, đột phá đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các Ban, Văn phòng - Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quán triệt thực hiện nghiêm túc Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  và Kế hoạch số 140/KH-LĐLĐ ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình quản lý, nắm chắc Quy định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về Quy định giao việc làm mới, đột phá đối với cán bộ, công chức; nắm vững các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề ra và nhiệm vụ được phân công phụ trách làm căn cứ để đăng ký việc làm mới, đột phá của cá nhân, đảm bảo sát thực hiệu quả.

Trên cơ sở đăng ký việc làm mới, đột phá của cá nhân Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xem xét và Quyết định giao việc làm mới, đột phá, năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 cho 21 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý. Các đồng chí được giao việc làm mới, đột phá đã chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau 01 năm thực hiện việc làm mới, đột phá đã đem lại những kết quả thiết thực, góp phần vào hoàn thành chương trình công tác năm 2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra. Một số kết quả đạt được qua thực hiện việc làm mới, đột phá năm 2021như sau:

Về công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động: Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn rà soát và hướng dẫn các CĐCS doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động sửa đổi thỏa ước lao động tập thể để phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động (năm 2019) và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp; tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật tại 14 doanh nghiệp, đơn vị. Qua giám sát, đã phát hiện và kiến nghị người sử dụng lao động khắc phục một số vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và công đoàn như: Thực hiện quy định về làm thêm giờ, trả trợ cấp thôi việc, trích nộp BHXH, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chế độ đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách tại cơ sở và đóng kinh phí công đoàn... thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã được các CĐCS chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện. Kết quả, có 86% doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở; 92% doanh nghiệp tổ chức đối thoại; 100% cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hơn 86% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. Văn phòng Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh đã tư vấn về pháp luật lao động và Công đoàn cho cho hơn 400 công nhân, lao động.

Về hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động và hoạt động xã hội: Các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ nhất là trong các dịp lễ, Tết; trao tặng 1.553 suất quà Tết và hỗ trợ 2.917 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Các CĐCS đã chủ động kiến nghị, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động hỗ trợ, tặng quà Tết cho gần 39 nghìn đoàn viên, người lao động với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng; quan tâm chăm lo đời sống đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Liên đoàn Lao động tỉnh phát động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Đợt vận động "Ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19"; thăm, tặng quà các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch Covid - 19, cán bộ y tế tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, doanh nghiệp có đông CNLĐ; hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 646 triệu đồng.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ làm nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

 

       Về công tác tuyên truyền, giáo dục: Chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vận động đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc… Tổ chức 19 hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị và pháp luật cho trên 2.300 công nhân lao động các doanh nghiệp; Các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác truyền thông công đoàn, trong đó có công tác thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội (zalo, facebook...), trang fanpage Công đoàn Tuyên Quang hoạt động ngày càng đạt hiệu quả với trên 25.000 lượt người theo dõi.

 

Tọa đàm Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông Công đoàn

 

Về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh: Trong năm đã kết nạp 5.518 đoàn viên mới, thành lập được 08 CĐCS; tham mưu xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"; các cấp công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác  bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để tổ chức Đảng xem xét kết nạp được quan tâm, đã có 1.157 đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, trong đó có 645 người đã được kết nạp vào Đảng.

 Có thể nói, chủ trương giao việc làm mới, đột phá cho cán bộ, công chức là việc làm quan trọng, cần thiết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, qua đó nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cá nhân trước tổ chức, cơ quan, đơn vị; kết quả thực hiện việc làm mới, đột phá của cán bộ, công chức sẽ góp phần tích cực trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác hằng năm của Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh ngày một vững mạnh.

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

 Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh


Tổng số: 175 | Trang: 1 trên tổng số 18 trang  

Xem tin theo ngày:   / /