Phát triển đảng viên trong công nhân viên chức lao động

Thứ Năm, ngày 3 tháng 3 năm 2022 - 14:25

Cỡ chữ: A+ A-

Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực đẩy mạnh phát triển đảng viên trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Qua đó từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.


      Đồng chí Nông Minh Hiền, Phó Chủ tịch  LĐLĐ tỉnh cho biết, năm 2022, LĐLĐ tỉnh có kế hoạch giới thiệu 1.158 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, phấn đấu có 958 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng. Nghị quyết của LĐLĐ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ (2018-2023) đề ra mục tiêu: “Bình quân hàng năm, mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng”. Để thực hiện mục tiêu đề ra, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp Công đoàn trong tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch tham gia phát triển đảng viên trong công nhân viên chức lao động; chỉ đạo công đoàn cơ sở chú trọng, bồi dưỡng đối với những đoàn viên công đoàn có trình độ và năng lực công tác để giới thiệu cho các tổ chức Đảng kết nạp. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, ngành và cơ quan, đơn vị gắn với phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động, “Phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn” và “Xây dựng nông thôn mới”... Qua đó, đã xuất hiện nhiều công nhân viên chức lao động ưu tú, là nguồn để các công đoàn cơ sở giới thiệu với cấp ủy Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng. 

Cấp ủy Chi bộ LĐLĐ tỉnh trao quyết định kết nạp đảng cho đồng chí Triệu Thị Hạnh, nhân viên Nhà Văn hóa Lao động

     Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 62/129 chi, đảng bộ cơ sở thuộc loại hình doanh nghiệp, trong đó có 23 tổ chức cơ sở đảng thuộc loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước; 39 tổ chức cơ sở đảng thuộc loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Để công tác phát triển đảng viên có hiệu quả, Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đưa nội dung phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết chuyên đề, ban hành những kế hoạch phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước… Từ năm 2020 đến nay, các chi, đảng bộ cơ sở doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối đã kết nạp được 70 đảng viên.

     Đồng chí Đinh Đức Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Giấy An Hòa cho biết, Đảng bộ Công ty cổ phần Giấy An Hòa hiện có 102 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc. Để tạo nguồn phát triển đảng viên công đoàn cơ sở, Đảng bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch năm, tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng, góp phần nâng cao tinh thần tự nguyện và ý chí phấn đấu rèn luyện trở thành đảng viên của công nhân. Ban Chấp hành Công đoàn đã chỉ đạo các tổ công đoàn tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và người lao động có ý thức phấn đấu trở thành đảng viên. Đồng thời, công đoàn Công ty tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Thông qua các hoạt động nhằm phát hiện hạt nhân tiêu biểu giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng. Năm 2021, Đảng bộ kết nạp được 5 đoàn viên ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng. Riêng năm 2022, Đảng bộ giới thiệu 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng. Đảng bộ phấn đấu kết nạp 6 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng.

     Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Chi bộ Phân xưởng Giấy, Công ty cổ phần Giấy An Hòa cho biết, là đảng viên trẻ vừa được kết nạp năm 2021, đồng chí thấy rất vinh dự và tự hào, vì nhận thức vào Đảng không phải để có thêm quyền lợi, mà giúp đồng chí có lý tưởng sống vững vàng, sống có ích, làm việc tích cực, hăng say, có trách nhiệm, cống hiến hết mình vì sự nghiệp phát triển của công ty cũng như sự phát triển chung của xã hội.

     Đồng chí Triệu Thị Hạnh, nhân viên Nhà văn hóa Chi bộ LĐLĐ tỉnh cho biết, là đảng viên mới, bản thân đồng chí xác định phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đoàn kết, xây dựng tập thể chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng chí nhận thức được trách nhiệm của mình là đảng viên phải luôn gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

     Toàn tỉnh hiện có trên 41.662 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 959 công đoàn cơ sở. Có trên 20 nghìn công nhân viên chức lao động được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trong đó khối hành chính sự nghiệp trên 18 nghìn đảng viên; lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên 1.600 đảng viên; doanh nghiệp nhà nước 394 đảng viên; doanh nghiệp ngoài nhà nước trên 1.200 đảng viên và Hợp tác xã là 18 đảng viên. Riêng năm 2021 có 1.157 đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu cho Đảng, trong đó có 645 đoàn viên công đoàn ưu tú đã được kết nạp Đảng.

     Bằng những nỗ lực, phấn đấu trong lao động sản xuất, các cấp công đoàn chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước để đoàn viên hăng hái tham gia, phấn đấu rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ Đảng.

 

Theo Báo Tuyên Quang


Tổng số: 71 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang  

Xem tin theo ngày:   / /