Liên đoàn Lao động tỉnh phát động Chương trình "Văn phòng làm việc xanh"

Thứ Hai, ngày 7 tháng 3 năm 2022 - 08:55

Cỡ chữ: A+ A-


         Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hưởng ứng trồng cây xanh, khuyến khích trồng cây xanh trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện Chương trình "Văn phòng làm việc xanh" tạo môi trường xanh, sạch đẹp. Thời gian thực hiện Chương trình từ ngày 25/2 đến ngày 25/3/2022.
       Chương trình được triển khai thực hiện góp phần thực hiện phong trào "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động" trong các cấp công đoàn.

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

 

 

Xem tin theo ngày:   / /