Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2022 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”

Thứ Hai, ngày 21 tháng 3 năm 2022 - 10:03

Cỡ chữ: A+ A-

Tháng 6/2012, Liên Hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết hưởng ứng bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.


      Ở Việt Nam, ngày 26 tháng 12 năm 2013,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân, gia đình về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, từ đó có những hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam. Đến nay, hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 được diễn ra trên toàn quốc, tạo nên hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, khích lệ các tổ chức, cá nhân có các hoạt động thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

 

 

      Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2022 có chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ” nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn truyền thống của gia đình Việt Nam; triển khai các hành động cụ thể, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc; chia sẻ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa phát huy truyền thống văn hóa của gia đình Việt Nam, hướng tới vì hạnh phúc và thịnh vượng chung của toàn xã hội; xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

      Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay các hoạt động tuyên truyền tập trung đông người không thể tổ chức nên cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, khẩu hiệu về ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3. Đồng thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ gia đình tiêu biểu trên các lĩnh vực, từ đó lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh (sưu tầm)

Xem tin theo ngày:   / /