Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ về Tuyên Quang lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (2/4/1947 - 2/4/2022)

Thứ Ba, ngày 22 tháng 3 năm 2022 - 09:00

Cỡ chữ: A+ A-


      Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, trước khi rời Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, dự kiến khả năng có thể trở lại tổ chức kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân công đồng chí Phạm Văn Đồng cùng một số cán bộ ở lại Việt Bắc một thời gian để củng cố căn cứ địa.
      Ngày 19/12/1946 cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ và lan rộng, sau khi nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình và khả năng phòng thủ của ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định trở lại Việt Bắc và chỉ đạo thực hiện cuộc tổng di chuyển các cơ quan, kho tàng, máy móc vào các an toàn khu nhằm bảo toàn lực lượng, xây dựng thực lực để tiến hành kháng chiến trường kỳ. Tuyên Quang, nơi có vị trí chiến lược, địa thế hiểm yếu, có thể cơ động linh hoạt sang các vùng khác; nơi có cơ sở chính trị, có tổ chức đảng, chính quyền và phong trào cách mạng vững chắc, từng là Thủ đô Khu giải phóng trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân có truyền thống yêu nước nồng nàn, đoàn kết, tuyệt đối trung thành với Đảng, với cách mạng đã được chọn làm trung tâm của căn cứ địa Việt Bắc, an toàn khu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận và các cơ quan Trung ương.
      Ngày 02/4/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến làng Sảo (xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương). Đây là nơi ở, làm việc đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người trở lại Việt Bắc để cùng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến của dân tộc ta chống thực dân Pháp xâm lược. Nằm ở giữa lòng chiến khu Việt Bắc, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương là nơi có vị trí thuận tiện giao thông liên lạc bằng cả đường thủy và đường bộ, có thể cơ động đến các xã trong huyện Sơn Dương; thượng huyện Yên Sơn, sang Thái Nguyên, Bắc Kạn và về xuôi; nhân dân các dân tộc nơi đây sớm giác ngộ và tin tưởng tuyệt đối vào cách mạng. Tại làng Sảo, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị cán bộ Trung ương Đảng, rút kinh nghiệm những tháng đầu toàn quốc kháng chiến, tiếp tục khẳng định đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh của Đảng ta và yêu cầu khẩn trương di chuyển các cơ quan lên Việt Bắc.
       Thực hiện chủ trương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, trong suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đã có 65 bộ, ban, ngành và các cơ quan Trung ương đặt trụ sở làm việc tại hàng trăm địa điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Chủ tịch phủ, Thủ tướng phủ, Ban Thường trực Quốc hội, Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt… Tuyên Quang trở thành Thủ đô kháng chiến của cả nước. Tại Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc hơn 5 năm tại nhiều địa điểm khác nhau và cũng ở Tuyên Quang Người đã có nhiều quyết định quan trọng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua gian khó đến ngày chiến thắng.
       Tại Tuyên Quang, Người đã ký Sắc lệnh thành lập nhiều cơ quan của Chính phủ như: Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, Ban Thanh tra Chính phủ, Ban Kinh tế Chính phủ,… Từ Tuyên Quang, đầu tháng 01/1950, Người lên đường thăm Trung Quốc, Liên Xô để mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới và cũng từ Tuyên Quang Người đã lên đường chỉ đạo chiến dịch biên giới Thu đông 1950 giành thắng lợi.
       Từ tháng 01/1951 đến tháng 5/1952, tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Người đã chủ trì, tham dự nhiều hội nghị, đại hội quan trọng, gắn liền với thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng tổ chức tại khu rừng Nà Loáng thuộc thôn Phú An, xã Vinh Quang (nay là thôn Bó Củng, xã Kim Bình), huyện Chiêm Hoá; Đại hội đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam; đây là Đại hội đầu tiên của Đảng được tổ chức ở trong nước, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta. Tiếp đó, Người dự và chỉ đạo Đại hội liên minh nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; Đại hội Anh hùng chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Từ ngày 01/12 đến ngày 04/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa I được tổ chức tại xóm Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, đây là kỳ họp duy nhất của Quốc hội được tổ chức trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
        Từ đầu năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn; Người đã chủ trì nhiều phiên họp của Bộ Chính trị, Hội đồng Chính phủ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta giành thắng lợi trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi. Cũng chính từ đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã theo dõi, chỉ đạo hoạt động của đoàn ngoại giao của Chính phủ ta tại Hội nghị Giơnevơ, buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
        Tuyên Quang có làng Sảo là địa danh được Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn là nơi ở và làm việc đầu tiên để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và có xã Kim Quan nơi cuối cùng Người ở trong những ngày đón nhận tin chiến thắng trước khi về Hà Nội.
        Xứng đáng với niềm tin của Bác Hồ và Trung ương Đảng, quân và dân Tuyên Quang đã tham gia cùng bộ đội chủ lực lập nhiều chiến công vang dội, đập tan các cuộc tấn công của thực dân Pháp lên Việt Bắc. Suốt chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang luôn làm trọn nhiệm vụ thiêng liêng: Xây dựng, bảo vệ Thủ đô kháng chiến; bảo vệ an toàn tuyệt đối Bác Hồ và các cơ quan đầu não kháng chiến; góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Những địa danh: Lán Nà Nưa (Là Lừa), Đình Tân Trào, cây Đa Tân Trào, Đình Hồng Thái, Kim Bình, Kim Quan, Bình Ca, Khe Lau, Cầu Cả… của Tuyên Quang mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng Việt Nam.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nông trường Sông Lô, huyện Yên Sơn (tháng 3-1961)


         Ghi nhớ sâu sắc và quyết tâm làm theo lời Bác Hồ dạy, trên nền tảng lịch sử, văn hoá, phát huy mạnh mẽ truyền thống của quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, thi đua lao động, sản xuất, chiến đấu, học tập và công tác giành nhiều thành tựu quan trọng, viết tiếp trang sử vẻ vang trong giai đoạn mới: Kinh tế tăng trưởng khá; văn hoá - xã hội phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường. Đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XVII Đảng bộ bộ tỉnh trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid -19, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt linh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”: Vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, vừa duy trì, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản tăng trên 5,3% so với năm 2020; 09 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng lên 65,2% (đứng thứ 3 cả nước); đã thu hút được 36 dự án đăng ký đầu tư vào tỉnh với tổng số vốn trên 25.000 tỷ đồng. Nhiều công trình quan trọng được khởi công tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang tin tưởng rằng nhất định Tuyên Quang sẽ vươn lên trở thành một tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

 

Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh (sưu tầm)
 

 


Tổng số: 116 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang  

Xem tin theo ngày:   / /