Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2022

Thứ Hai, ngày 4 tháng 4 năm 2022 - 08:17

Cỡ chữ: A+ A-

Trong 2 ngày (30 và 31/3/2022), Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sinh hoạt chuyên đề quý I/2022.


       Tham dự các hội nghị có toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh. Các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện trong Chi bộ về Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XIII) gồm: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)...
       Năm 2022, Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo từng quý. Ngay trong quý I, Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung "Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ". Buổi sinh hoạt đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò của sinh hoạt chuyên đề; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Một số hình ảnh

 

 

 

 

 


Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

 


Tổng số: 112 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang  

Xem tin theo ngày:   / /