Đoàn kết, sáng tạo trong công việc

Thứ Sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2022 - 09:44

Cỡ chữ: A+ A-

Đoàn kết, sáng tạo trong công việc, người lao động trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh


 

Xem tin theo ngày:   / /