Đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Tuyên Quang tích cực hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19

Thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022 - 10:00

Cỡ chữ: A+ A-


      Tính đến ngày 12/5/2022, toàn tỉnh đã có 2.200 đề tài, sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Tuyên Quang được cập nhật lên Cổng thông tin trực tuyến của Tổng Liên đoàn để tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; xếp thứ 31/82 LĐLĐ tỉnh, công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn các Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.
   

 

 

   Thực hiện Chương trình số 3259/CTr-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về "01 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19", LĐLĐ tỉnh kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ; thực hiện giao chỉ tiêu cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, phân công trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ việc thực hiện của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao trong giai đoạn 1 (kết thúc vào ngày 31/5/2022), LĐLĐ tỉnh đã phát động, tổ chức thực hiện Chiến dịch thi đua cao điểm thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” từ ngày 25/4/2022; riêng trong 18 ngày thực hiện Chiến dịch thi đua cao điểm đã có hơn 1.300 đề tài, sáng kiến được cập nhật; đến ngày 12/5/2022, toàn tỉnh đã có 2.200 đề tài, sáng kiến được cập nhật tham gia Chương trình. Tiêu biểu trong việc tham gia thực hiện Chương trình là Công đoàn ngành Giáo dục (đạt 150% chỉ tiêu được giao) và một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã đạt kết quả tương đối cao như: LĐLĐ thành phố Tuyên Quang (đạt 87,8%), LĐLĐ huyện Sơn Dương (đạt 62,4%), LĐLĐ huyện Chiêm Hóa (đạt 61,4%)...
       Hiện nay các cấp công đoàn trong tỉnh đang tiếp tục nỗ lực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Chương trình với quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình “01 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

 


Trần Thanh Hải
Trưởng Ban Chính sách Pháp luật
và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh
 


Tổng số: 733 | Trang: 1 trên tổng số 74 trang  

Xem tin theo ngày:   / /