Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân về chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ Năm, ngày 16 tháng 6 năm 2022 - 15:18

Cỡ chữ: A+ A-


     

 

      Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 25/2/2022 Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ về khen thưởng chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong các cấp công đoàn tỉnh
       Nhân dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Liên đoàn Lao động huyện Lâm Bình, Hàm Yên, Sơn Dương, Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục đã tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.
       Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tuyên truyền tới đoàn viên, CNVCLĐ phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu. Đối với công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn phải thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học tập nâng cao trình độ, đổi mới, sáng tạo,... Riêng người lao động cần thường xuyên học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, rèn luyện ý thức, tác phong công nghiệp; chủ động, tích cực tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo".

 


Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
 


Tổng số: 123 | Trang: 1 trên tổng số 13 trang  

Xem tin theo ngày:   / /