Phát triển công đoàn trong doanh nghiệp: Gắn lợi ích thiết thực của đoàn viên

Thứ Ba, ngày 21 tháng 6 năm 2022 - 14:47

Cỡ chữ: A+ A-

Xác định phát triển đoàn viên là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở, Công đoàn các cấp trong tỉnh đã tích cực vận động phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.


 

     Đồng chí Nông Minh Hiền, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 45.879 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 948 công đoàn cơ sở. Trong đó, Khối hành chính sự nghiệp Nhà nước có 25.640 đoàn viên công đoàn; lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong và ngoài Nhà nước có 20.239 đoàn viên công đoàn. Để thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 12-6-2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đòi hỏi các cấp công đoàn cần tìm ra giải pháp phù hợp.

     Ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã triển khai các kế hoạch và giải pháp cụ thể, chỉ đạo các cấp Công đoàn khảo sát, nắm tình hình phát triển của doanh nghiệp, lao động để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Các cấp Công đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo phương pháp mới, gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và triển khai việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn để tăng cường quản lý…

      Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao trong công tác thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên là các cán bộ công đoàn trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với chủ doanh nghiệp. Cùng với việc phối hợp với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội cho người lao động, các cấp Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chương trình phúc lợi đoàn viên, phổ biến kiến thức pháp luật cho công nhân. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Công đoàn đã kết nạp được 2.181 đoàn viên công đoàn tại 5 công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực sản xuất kinh doanh thuộc LĐLĐ huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Chiêm Hóa, và trong ngành Y tế…

 

 

Cán bộ LĐLĐ tỉnh tuyên truyền chính sách pháp luật cho công nhân Công ty TNHH MSA YB.

 

     Công ty CP May Yên Sơn (Yên Sơn) được thành lập từ tháng 5 - 2019, chuyên sản xuất kinh doanh lĩnh vực may mặc, thu hút tạo việc làm cho 750 công nhân lao động. Đồng chí Đặng Hồng Duyên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cho biết, sau 3 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Công ty đã có 2 chi nhánh may tại huyện Yên Sơn và Hàm Yên với 518 đoàn viên công đoàn. Riêng 6 tháng đầu năm, Công đoàn của Công ty đã kết nạp được 150 đoàn viên công đoàn tại 2 chi nhánh. Để có được kết quả này, từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Công ty luôn làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích chăm lo cho công nhân lao động, giám sát Công ty trong triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định đối với người lao động.

     Ngoài ra, Công đoàn Công ty tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, chia sẻ, giúp đỡ công nhân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 2 năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn, công ty tổ chức sản xuất 3 tại chỗ, người lao động được công đoàn Công ty hỗ trợ tiền ăn, phụ cấp và luôn được thăm hỏi kịp thời. Công đoàn Công ty đã trở thành chỗ dựa vững chắc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công nhân lao động, xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, người lao động luôn đồng hành với Công ty cùng phát triển.

      LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng việc huy động các nguồn lực chăm lo cho đoàn viên và người lao động một cách thiết thực. Anh Nguyễn Thành Hưng, công nhân Công ty TNHH Vận tải và Thương mại dịch vụ Thành Trung, tổ 1, Tân Hà (TP Tuyên Quang) cho biết, là đoàn viên trong tổ chức công đoàn đã giúp anh có điều kiện làm việc tốt hơn, cảm thấy vui và gắn kết với Tổng Công ty. Bên cạnh những hoạt động tập hợp, đoàn kết công nhân, người lao động, công đoàn đã tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại để mọi người được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trong quá trình lao động sản xuất, như các chế độ, chính sách đối với người lao động khi tăng giờ làm việc, cải thiện chất lượng bữa ăn ca, mức đóng bảo hiểm xã hội… Những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của anh đã được lãnh đạo Tổng Công ty giải quyết kịp thời để anh và mọi người được hưởng các quyền lợi chính đáng của người lao động.

      Những cố gắng, nỗ lực của các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang là động lực tạo nên một tâm thế mới để doanh nghiệp và người lao động thi đua, hăng hái lao động sản xuất và tổ chức công đoàn sẽ thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

 

Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh (Sưu tầm)


Tổng số: 733 | Trang: 1 trên tổng số 74 trang  

Xem tin theo ngày:   / /